dinsdag, 25. januari 2011 - 14:51

Onderhoudswerkzaamheden aan Koningslaan

Apeldoorn

Op zaterdag 5 februari a.s. organiseert Kroondomein Het Loo een bezoek aan de Koningslaan in Paleispark Het Loo.

Aanleiding voor de mogelijkheid tot bezoek is het onderhoud aan deze laan dat binnenkort van start gaat. Er wordt ook uitleg gegeven over het ontstaan van deze Koninklijke wegen.

De Koningslaan doorkruist het Paleispark van oost naar west en vormde vroeger een directe verbinding tussen Paleis Het Loo en Amersfoort. Langs de Koningslaan staat een dubbele rij zomereiken, die in 1686 geplant zijn in opdracht van Stadhouder Willem III. De eiken zijn ruim 300 jaar oud en vormen vermoedelijk de oudste eikenlaan van Nederland.

In de loop der eeuwen zijn sommige eiken afgestorven, waardoor gaten in de laan zijn ontstaan. Deze gaten werden opgevuld met beuken. Beuken kunnen in de schaduw van eiken groeien, maar verdringen de resterende eiken na verloop van tijd. Om de monumentale eiken en het karakter van de eikenlaan ook voor volgende generaties te behouden, zullen een aantal beuken in de laan gekapt worden en door jonge eiken worden vervangen.

De zuidzijde van de Koningslaan komt in dit vierjarige project als eerste aan bod. De twee jaar daarop volgt de noordzijde. Op sommige stukken, waar vrijwel alleen beuken voorkomen, blijven deze gehandhaafd, omdat anders het karakter van de laan te veel wordt aangetast. Het project wordt in fases opgedeeld om de oude eiken en de nieuwe situatie goed te kunnen beoordelen.

Op zaterdag 5 februari a.s. wordt uitleg gegeven over de Koningslaan en dit project. De start is om 10.30 uur op de parkeerplaats van museum Paleis Het Loo. De ingang van deze parkeerplaats is aan de Amersfoortseweg vlakbij de Naald. Van tevoren aanmelden is niet nodig.

Kroondomein Het Loo is een bos-, heidegebied en park op de Veluwe van ruim 10.000 hectare groot, dat al ruim 300 jaar verbonden is aan het Huis Oranje-Nassau.
Provincie:
Tag(s):