vrijdag, 25. maart 2011 - 9:57

Ondertekenen intentieverklaring spionage

Den Haag

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie, minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de voorzitter van VNO-NCW, dhr. Wientjes en de waarnemend voorzitter van MKB-Nederland, dhr. Van Straalen hebben vandaag de intentieverklaring Kwetsbaarheidsanalyse Spionage in Nederland (KWAS) ondertekenend.

In deze intentieverklaring spreken partijen af dat de Rijksoverheid kennis en expertise beschikbaar stelt over het identificeren en beschermen van kernbelangen en kwetsbaarheden. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) biedt bedrijven de mogelijkheid vragen over of vermoedens van spionage te melden en zal meldingen onderzoeken.

Daarnaast geeft de AIVD binnen het bedrijfsleven voorlichting over spionage. VNO-NCW en MKB-Nederland gaan zich inzetten voor het implementeren van de Handleiding KWAS en het verhogen van veiligheidsbewustzijn bij kwetsbare bedrijfstakken. Spionage kan leiden tot kostbaar gegevensverlies, bijvoorbeeld wanneer cruciale bedrijfs- of overheidsinformatie naar het buitenland lekt.
Provincie:
Tag(s):