dinsdag, 18. januari 2011 - 15:20

Ondertekening stikstofconvenant

Gelderland

De provincie Gelderland, landbouw-, natuur- en milieuorganisaties ondertekenen op donderdag 20 januari 2011 het Gelders convenant stikstof en Natura 2000.

Zij hebben overeenstemming bereikt over de Gelderse aanpak voor de vermindering van de stikstofuitstoot in Natura 2000 gebieden. Hierbij nodigen wij u uit deze ondertekening bij te wonen.

Het convenant is het resultaat van een grote inzet en betrokkenheid van landbouw- en natuurorganisaties bij de stikstofproblematiek in de Natura 2000 gebieden in de provincie Gelderland.

De stikstofuitstoot rondom deze gebieden is te hoog. Met name de amoniakuitstoot bij veehouderijbedrijven heeft negatieve gevolgen voor de natuur. Door het akkoord wordt nu de vervuiling van de natuur aangepakt en krijgen veehouderijbedrijven meer kansen om uit te breiden.

Het stikstofconvenant wordt ondertekend door Provincie Gelderland, LTO Noord, Nederlandse Vereniging voor Varkenshouderijen, Gelderse Milieu Federatie en Natuurmonumenten (mede namens Staatsbosbeheer, Kroondomein Het Loo en Nationaal Park de Hoge Veluwe)..
Provincie:
Tag(s):