vrijdag, 17. juni 2011 - 23:00

Onderzoek landbouwverkeer omgeving N375

De provincie Drenthe, gemeente de Wolden en landbouworganisatie LTO
Noord gaan onderzoek verrichten naar de mogelijke verkeersdruk van
landbouwvoertuigen in de dorpen langs de N375 tussen Pesse en Meppel

Dit onderzoek is het resultaat van een overleg tussen gedeputeerde Henk Brink en wethouder Henk Lammers van gemeente De Wolden. Beiden vinden het belangrijk dat de problematiek aandacht krijgt. In het onderzoek worden de intensiteit en verkeersstromen van landbouwvoertuigen, en hun aandeel in ongevallen, in kaart gebracht. Het onderzoek wordt dit najaar uitgevoerd.

Het betreffende gebied, parallel aan de N375, heeft een agrarisch karakter. Er zijn dagelijks veel grote en zware landbouwvoertuigen op de weg, ook in de dorpen. Dit kan leiden tot hinder voor andere weggebruikers en verkeersonveiligheid.

Gedeputeerde Henk Brink heeft hier oog voor. ,,Ik begrijp en deel de zorg in de dorpen en bij het gemeentebestuur van De Wolden. Verkeersveiligheid heeft ook voor de provincie de hoogste prioriteit. Voor we echter kunnen nadenken over oplossingen, moeten we eerst een goed beeld hebben van de situatie.’’
Provincie:
Tag(s):