dinsdag, 21. juni 2011 - 21:20

Onderzoek naar 21 doden met resistente bacterie

Rotterdam

Bij 47 patiënten die in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam hebben gelegen is de multiresistente Oxa48 producerende Klebsiella bacterie aangetroffen. Hiervan zijn inmiddels 21 patiënten overleden. Dit blijkt dinsdag uit een onderzoek dat het ziekenhuis zelf heeft uitgevoerd.

Eind mei heeft het Maasstad Ziekenhuis vastgesteld dat enkele patiënten besmet zijn geraakt met de multiresistente Oxa48 producerende Klebsiella bacterie. De eerste patiënt met de Oxa48 producerende Klebsiella bacterie werd eind april gemeld vanuit het Slotervaart Ziekenhuis.

De patiënt had op de intensive care gelegen van het Maasstad Ziekenhuis. Begin mei werd deze melding gevolgd door een tweede melding over een patiënt die in december 2010 in het Maasstad Ziekenhuis had gelegen.

In maart 2011 was er al diepgravend bacteriologisch onderzoek aan de gang omdat het Maasstad Ziekenhuis op de hoogte was dat er een probleem was met een multiresistente bacterie.

Dat onderzoek is zich begin mei op basis van deze meldingen gaan toespitsen op de Oxa48 producerende Klebsiella bacterie. Het Maasstad Ziekenhuis heeft toen speciale Oxa48-tests besteld. In maart waren echter al hygiënische maatregelen getroffen waarbij de landelijke protocollen voor multiresistente bacteriën de leidraad waren.

Eind mei is uit eigen onderzoek van het Maasstad Ziekenhuis gebleken dat het inderdaad een Oxa48 producerende bacterie bleek te zijn. Toen is direct begonnen met terugkijkend onderzoek op oude kweekschaaltjes waaruit naar voren is gekomen dat 34 mensen besmet bleken te zijn geweest met deze bacterie. Ook blijkt uit dit terugkijkend onderzoek dat de bacterie in oktober 2010 voor het eerst bij een patiënt is opgedoken.

‘Op dit moment weten wij dat 47 mensen de bacterie bij zich dragen of hebben gedragen. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste nieuw gevonden besmettingen dateren uit maart en april 2011’, meldt het Maastad ziekenhuis.

Mensen bij wie de bacterie de afgelopen twee weken is gevonden, hebben vrijwel allemaal in maart in het ziekenhuis gelegen. ‘Uiteraard wordt de strikte screening vooralsnog gehandhaafd. Het testbeleid helpt om de bacterie onder controle te houden zodat verspreiding kan worden voorkomen’, meldt het Maasstad Ziekenhuis.

21 patiënten overleden
Van de 47 patiënten zijn 21 mensen overleden. Dit waren ernstig zieke patiënten die vanwege hun aandoening reeds op de intensive care verpleegd werden. Met de overige patiënten is inmiddels contact gelegd. Een deel van hen is uitgenodigd voor een nieuwe test.

De behandelend artsen achten het onaannemelijk dat deze mensen zijn overleden aan de bacterie. Op basis van het medisch dossier is aannemelijk dat zij zijn overleden aan de aandoening waarvoor zij op de intensive care waren opgenomen.

Onderzoek
Vanuit het oogpunt van volledige zorgvuldigheid worden de dossiers echter de komende maanden onderzocht door een werkgroep onder leiding van een onafhankelijke specialist die is aanbevolen door het RIVM. Dat onderzoek gaat naar verwachting drie maanden duren.
Provincie:
Tag(s):