dinsdag, 20. september 2011 - 22:30

Onderzoek naar aantijgingen over COA

Rijswijk

Minister Leers heeft de Raad van Toezicht van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gevraagd te onderzoeken wat er waar is van aantijgingen over de werksfeer en bedrijfscultuur bij het COA.

‘Na een reportage daarover in het NOS-Journaal wil hij de feiten op tafel krijgen’, meldt het ministerie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dinsdag.

De Raad van Toezicht van het COA heeft een onderzoek toegezegd. Ook wordt bekeken waarom er niet eerder signalen bij het COA of de Raad van Toezicht zijn binnengekomen.

Verder heeft minister Leers de toezegging van de Raad van Toezicht gekregen dat de beloning van de bestuursvoorzitter van het COA binnen de norm zal vallen van het wetsvoorstel over beloningen van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (de zogenoemde "Balkenende-norm").

Dit wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer en dus nog niet van kracht, maar de norm wordt binnen de Rijksoverheid al wel gehanteerd. Voor 2011 ligt de norm op 223.666 euro per jaar (bruto loon plus pensioenpremie en een onkostenvergoeding).

Leers zal ook het systeem van financiering van het COA bekijken. Hij wil scherp sturen op het aantal plaatsen dat het COA nodig heeft om asielzoekers onderdak te bieden.

Enige flexibiliteit moet het COA altijd hebben gezien wisselende en onvoorspelbare aantallen asielzoekers. Maar onnodige overcapaciteit moet voorkomen worden, want een plaats in een asielzoekerscentrum kost ongeveer 20.000 euro per jaar.

Eerder heeft Leers al afspraken gemaakt met de gemeenten dat zij asielzoekers die in Nederland mogen blijven, zo snel mogelijk aan een gewoon huis in Nederland helpen. Dat kan zo'n 25 miljoen besparen aan onnodig lange huisvesting in een asielzoekerscentrum.

Door asielprocedures te verkorten en het stapelen van de ene op de andere aanvraag voor een verblijfsvergunning tegen te gaan, zal het aantal plaatsen in asielzoekerscentra ook omlaag kunnen.
Provincie:
Tag(s):