donderdag, 10. maart 2011 - 13:56

Onderzoek naar explosieven in uiterwaarden IJssel

Deventer

Waterschap Groot Salland en Waterschap Veluwe laten momenteel detectieonderzoek uitvoeren naar niet gesprongen explosieven in de uiterwaarden van de IJssel bij Deventer.

‘Het werk maakt deel uit van het project Ruimte voor de Rivier Deventer’, melden de waterschappen donderdag.

Waterschap Groot Salland en Waterschap Veluwe voeren samen de Ruimte voor de Riviermaatregelen aan de IJssel bij Deventer uit. Deze maatregelen omvatten in totaal het graven van zes nevengeulen die zorgen voor een lagere hoogwaterstand op de IJssel en een snellere afvoer in tijden van hoogwater.

Naast waterveiligheid investeert het programma Ruimte voor de Rivier in ruimtelijke kwaliteit: het rivierengebied wordt mooier en aantrekkelijker gemaakt en biedt meer ruimte aan natuur en recreatie.

Het doel van het detectieonderzoek dat momenteel plaatsvindt is om veilig te kunnen werken tijdens de uitvoering van de graafwerkzaamheden voor het verleggen van kabels en leidingen en het archeologisch vindplaatsenonderzoek.

Eind maart/begin april worden de resultaten verwacht en moet er duidelijkheid komen over de ligging van mogelijke explosieven in de IJsseluiterwaarden. Deze worden verwijderd voorafgaand aan de graafwerkzaamheden voor het veiligstellen van de archeologische waarden en het verleggen van kabels en leidingen.
Provincie:
Tag(s):