donderdag, 16. juni 2011 - 12:58

Onderzoek naar haalbaarheid Bigasstraat

Groningen

Gedeputeerden Staten van Groningen hebben besloten om KNN advies uit Groningen opdracht te verlenen voor het uitvoeren van de studie naar de haalbaarheid voor de ontwikkeling van een zogenaamde Biogasstraat Oost Groningen en stellen daarvoor € 20.900,- beschikbaar.

De studie richt zich op Groen Gas Hubs (GGH), dat zijn clusters van voorzieningen, waardoor op grote schaal groen gas kan worden geleverd en in het aardgasnetwerk kan worden ingevoerd. Hierbij worden biomassastromen en/of biogas uit de directe omgeving verzameld, vindt vergisting en opwerking van biogas plaats en wordt het ontstane groen gas in het aardgasnetwerk ingevoerd. In Noord-Nederland zijn nu vijf locaties waar een GGH in ontwikkeling is.
Provincie:
Tag(s):