dinsdag, 25. oktober 2011 - 22:35

Onderzoek naar inzet van agentenoperaties door de AIVD

Den Haag

De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft een nieuw onderzoek aangekondigd bij de minister van BZK en de voorzitters van de beide Kamers der Staten-Generaal. Dit heeft de CTIVD dinsdag laten weten.

Dit onderzoek zal betrekking hebben op de rechtmatigheid van de inzet van enkele agentenoperaties door de AIVD.

De Commissie zal zich hierbij richten op een beperkt aantal agentenoperaties die de AIVD gedurende langere tijd inzet of heeft ingezet in de onderzoeken naar terrorisme, radicalisering en extremisme.

Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de instructie en het aansturen van agenten door de AIVD, onder meer ten aanzien van de betrokkenheid bij strafbare feiten en bij de activiteiten van targets.
Provincie:
Tag(s):