maandag, 16. mei 2011 - 19:07

Onderzoek naar resten steentijdperk

Sluiskil

De komende 6 dagen zal archeologisch onderzoek worden gedaan in de bodem waar straks de Sluiskiltunnel komt te liggen. Hiervoor zijn enkele proefputten aangelegd.

Onderzocht wordt of in de bodem voorwerpen zitten die uit de steentijd komen. Over een paar weken is duidelijk wat er in de bodem in gevonden.

De plek waar de oostelijke tunnelingang komt te liggen krijgt de meeste aandacht omdat uit een proefonderzoek eerder vuurstenen splinters uit de steentijd zijn gevonden.

De tunnel moet in 2015 klaar zijn. De kosten voor de tunnel bedragen 200 miljoen euro.
Provincie:
Tag(s):