donderdag, 17. maart 2011 - 11:44

Onderzoek naar voormalige stortplaatsen in Limburg afgerond

Gennep

De provincie heeft de afgelopen anderhalf jaar voormalige stortplaatsen in Limburg onderzocht. Eén van deze stortplaatsen ligt aan de Dr. Schaepmanstraat in Gennep. Dit onderzoek is onlangs afgerond.

De onderzoeksresultaten wijzen uit dat in het onderzochte gebied in Gennep op enkele plaatsen een verhoogd gehalte aan verontreiniging in de bodem is aangetroffen. Het is niet uitgesloten dat dit bij langdurig intensief gebruik risico’s kan opleveren voor de gezondheid. Daarom zal de provincie op deze locaties de bodem saneren, waardoor het risico wordt weggenomen.

In de rest van het onderzochte gebied in Gennep levert het stortmateriaal in de bodem geen gevaar op voor de gezondheid. De omwonenden zijn op 16 maart tijdens een bewonersavond door de provincie op de hoogte gebracht van de resultaten en conclusies van het onderzoek. NAVOS-onderzoek Op een aantal plaatsen in Limburg is in het verleden afval gestort, dat vervolgens is afgedekt met grond.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de afdeklaag, die destijds is aangebracht op deze stortplaatsen, op sommige plaatsen mogelijk te dun is en/of stortmateriaal bevat. De provincie Limburg heeft de afgelopen jaren met vervolgonderzoek (Nader Onderzoek Voormalige Stortplaatsen) bekeken of dit risico’s kan opleveren voor de gebruikers van de bodem en of er maatregelen nodig zijn om eventuele risico’s weg te nemen.
Provincie:
Tag(s):