dinsdag, 16. augustus 2011 - 9:03

Onderzoek sterfgevallen internaat in Heel

Heel

Het Openbaar Ministerie (OM) Roermond is een strafrechtelijk feitenonderzoek gestart na verkregen informatie van de commissie-Deetman. Aanleiding voor het feitenonderzoek is het significant hoger aantal sterfgevallen dan normaal in een voormalige Rooms-Katholieke instelling in Heel.

Het gaat in totaal om 34 jongens onder de 18 jaar die in de jaren 1952, 1953 en 1954 zijn overleden. De instelling betrof een internaat met een sociale werkplaats voor verstandelijk gehandicapten.

Het OM onderzoekt de genoemde gevallen waarbij het OM zich baseert op stukken uit het archief van het Bisdom Roermond en de statistieken van overlijden van de instelling in Heel. Uit de archiefstukken blijkt dat eind jaren ’50 vraagtekens zijn gezet bij het hoge aantal sterfgevallen in de periode ’52 — ’54.

Het onderzoek heeft zich tot nu toe vooral gericht op het achterhalen van de nabestaanden van de overledenen en op archiefonderzoek. De politie informeert de nabestaanden van de overleden slachtoffers — voor zover te traceren en nog in leven — hierover. Het verdere onderzoek zal zich ook richten op het horen van betrokkenen. Afhankelijk van het resultaat zal in een later stadium besloten worden of een breder onderzoek nodig is.

De mogelijk verdachte sterfgevallen hebben ruim 55 jaar geleden plaatsvonden. Mocht na onderzoek blijken dat het om strafbare feiten gaat, dan zijn die verjaard. Derhalve kunnen er daarvoor geen dwangmiddelen worden toegepast. Gelet op de omvang en de impact die een dergelijke zaak op de samenleving heeft, acht het OM een strafrechtelijk feitenonderzoek relevant.
Provincie:
Tag(s):