dinsdag, 19. april 2011 - 9:44

Onno Hoes Ere Praeses van Koninklijke Harmonie Maastricht

Maastricht

Burgemeester Onno Hoes van Maastricht is afgelopen zondag geïnstalleerd als nieuwe Ere Praeses van de Koninklijke Harmonie van Maastricht 1825. Hoes volgt Gerd Leers op die deze functie vanaf 2002 had bekleed.

Onno Hoes werd Palmzondag na de H.Mis geïnstalleerd door Praeses Tom Schilderman en beschermheer Léon Frissen. In zijn welkomstwoord benadrukte Praeses Schilderman o.a. de lange historie van de Koninklijke Harmonie van Maastricht 1825 waar het gebruik is dat de burgemeester van de stad Maastricht erevoorzitter is van de vereniging en de gouverneur van Limburg haar beschermheer is.

In zijn aanvaardingswoord liet de nieuwe Ere Praeses Onno Hoes doorschemeren dat hij wel wat had met harmoniemuziek omdat zijn vader een harmonie had opgericht waardoor hijzelf de harmoniemuziek al zijn leven lang kende, had leren waarderen en in zijn hart had gesloten. Hij beloofde dat hij er alles aan zou doen om harmoniemuziek in het algemeen en de Koninklijke Harmonie van Maastricht 1825 in het bijzonder te stimuleren en te bevorderen.
Provincie:
Tag(s):