maandag, 18. juli 2011 - 17:30

Onthulling plaquette onbekende overledenen

Vorig jaar heeft het college van B&W besloten tot het herbegraven van onbekende overledenen (uit de periode 1924-1987) op een speciaal daarvoor aangelegd vak op de Zuiderbegraafplaats in Rotterdam.

Ter nagedachtenis aan de onbekende overledenen wordt op donderdag 14 juli 2011 om 15.15 uur een plaquette onthuld door burgemeester René H. Roep.

De onthulling en de ceremonie vinden plaats op de Zuiderbegraafplaats in Rotterdam. Hierbij zal ook wethouder Van Huffelen van de gemeente Rotterdam aanwezig zijn. Met de onthulling van de plaquette zal burgemeester Roep van Vlissingen zijn waardering uitspreken naar het gemeentebestuur van Rotterdam. Het herbegraven van de overledenen heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de totale ruiming van vak 3 op de Noorderbegraafplaats te Vlissingen. Vak 3, met uitzondering van de kindergraven, is geruimd vanwege een herinrichting van de begraafplaats.

De gemeente Rotterdam heeft een deel van de Zuiderbegraafplaats ingericht om onbekende overledenen te begraven. Er is in totaal plaats voor 100 graven. De gemeente biedt ook andere gemeenten de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van deze voorziening.

In nauwe samenwerking tussen de politie Zeeland, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), het Ministerie van Defensie en de gemeente Vlissingen zijn de stoffelijke resten onderzocht met de laatste technieken. Het NFI en het Ministerie van Defensie hebben de stoffelijke overschotten antropologisch onderzocht en er zijn DNA monsters afgenomen. Dit om alsnog hun identiteit vast te kunnen stellen, nu of in de toekomst.

Het onderzoek heeft inmiddels tot de identificatie van één van de stoffelijke overschotten geleid. Alle gegevens uit de onderzoeken zijn opgenomen in het landelijke database vermiste personen.
Provincie:
Tag(s):