vrijdag, 23. december 2011 - 11:21

Onveilige situaties op bouwplaatsen

Amsterdam

Op bouwplaatsen waar gewerkt wordt met houten frames voor het uitharden van beton, is vaak onvoldoende aandacht voor veiligheid van de werknemers. Dat blijkt uit controles van de Arbeidsinspectie vorig jaar.

De Arbeidsinspectie bezocht in de tweede helft van 2010 zo’n 380 bouwlocaties waar gewerkt wordt met betonbekisting: houten stellages voor het maken van betonnen wanden, vloeren en funderingen. Op ruim 250 van deze bouwplaatsen (67 procent) werden de regels voor gezond en veilig werken overtreden.

Een derde van de aangetroffen overtredingen had te maken met valgevaar. Zo ontbraken randleuningen of persoonlijke valbeveiliging. Een kleine 30 procent van de overtredingen had betrekking op de inrichting van de betonbekisting. Hierbij ging het om stabiliteit en stevigheid van de constructies, of het risico van vallende voorwerpen. Verder had 15 procent van de tekortkomingen te maken met het onveilig gebruik van steigers en ladders.

De Arbeidsinspectie heeft op 42 van de geïnspecteerde bouwplaatsen het werk stilgelegd vanwege direct gevaar voor de werknemers. In 46 gevallen werden de werkzaamheden preventief stilgelegd.
Provincie:
Tag(s):