maandag, 23. mei 2011 - 9:41

Ook illegale jongere moet stage kunnen lopen

Leerlingen van wie de ouders illegaal in Nederland verblijven mogen wel onderwijs volgen, maar geen stage lopen.

Daarvoor is een werkvergunning nodig, en die hebben zij niet. 'Dit is een ongewenste situatie', schrijven werkgevers en vakbeweging in een brief aan de Tweede Kamer. Zij vinden dat ook illegale jongeren die een beroepsopleiding volgen stage moeten kunnen lopen. Als ze geen stage kunnen lopen, kunnen ze hun diploma niet halen. Bedrijven die hun wel een stage aanbieden, riskeren een boete.

Werkgevers en vakbonden vinden dat elke jongere tot 18 jaar recht heeft op onderwijs, en dus ook op een stage die hoort bij het beroepsonderwijs. Het halen van een diploma is ook voor deze jongeren belangrijk. Als zij niet in Nederland mogen blijven, kunnen zij daarmee in het land van herkomst aan het werk. Krijgen zij wel een verblijfsvergunning, dan kunnen zij hier met een diploma de arbeidsmarkt op.

De Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van werkgevers en vakbeweging, pleit er daarom ook voor om aan jongeren tot 18 jaar geen werkvergunning meer te eisen voor het volgen van een stage.
FNV Jong noemt het 'absurd, wrang en wreed' dat honderden illegale jongeren geen stage mogen lopen.
Provincie:
Tag(s):