woensdag, 9. februari 2011 - 17:50

Oostvaardersbos tijdelijk rustgebied

Almere

Staatsbosbeheer gunt ook deze winter de edelherten in het Oostvaardersbos alle rust. Zoals ieder jaar is daarom de toegankelijkheid van het Oostvaardersbos vanaf 7 februari tijdelijk beperkt tot het betonnen fietspad en de overige verharde wegen.

Na overleg met dierenartsen heeft Staatsbosbeheer besloten om, net als in eerdere jaren, het Oostvaardersbos bij Almere gedeeltelijk tijdelijk tot rustgebied te verklaren. Dit betekent, dat zolang de omstandigheden het noodzakelijk maken, de wandelpaden in het bos voor het publiek zijn afgesloten.

Bereikbaar
Het Natuurbelevingcentrum “de Oostvaarders”, en het doorgaande fietspad blijven gewoon bereikbaar. Wel is het gedeelte tussen de Hugo de Vriesweg en de Oostvaardersdijk ’s ochtends tussen 08.00. en 12.00.uur gesloten. Dit ter voorkoming van ongelukken bij het beheer van de in het bos levende dieren.

Dit is ter plaatse met borden aangegeven. Juist vanaf het Jan van den Boschpad, het fietspad langs de Oostvaardersplassen, is het zeer goed mogelijk om de edelherten te zien, die zich nu in het bos terugtrekken. Zolang men op het fietspad blijft, is de verstoring minimaal en de zichtbaarheid maximaal.

Welzijn
De voornaamste reden voor de tijdelijke afsluiting, is het feit dat de edelherten zich aanpassen aan de weersomstandigheden. De dieren gaan spaarzaam met hun energie om. Dat betekent dat ze zo min mogelijk bewegen en zo zuinig mogelijk met hun aanwezige vetvoorraad omgaan. Het verstoren van dit natuurlijke overlevingsmechanisme zou het welzijn van de dieren in gevaar brengen. Des te meer reden om de dieren zoveel mogelijk rust te geven.

Toegankelijk
Staatsbosbeheer streeft er naar dat zoveel mogelijk mensen van haar gebieden en de dieren die daar leven kunnen genieten. Door deze maatregel wordt de zichtbaarheid van de edelherten in het Oostvaardersbos vergroot, tegelijk is het beter voor de dieren.

Toezicht
Met aangepaste bebording wordt aangegeven waar de afsluiting precies van kracht is. De medewerkers van Staatsbosbeheer zullen extra toezicht houden op de naleving van de maatregel.
Provincie:
Tag(s):