maandag, 14. maart 2011 - 21:46

Op tijd op school

Goes

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Tijdens de landelijke Dag van de Leerplicht op 17 maart as. staat dit centraal.

In de zeven gemeenten van de Oosterschelderegio wordt op deze dag met een ludieke actie aandacht besteed aan het recht van kinderen om te leren.

De leerplichtambtenaren van de zeven gemeenten van de Oosterschelderegio werken vanaf 1 april 2010 samen in het Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio. Een van de speerpunten is het streven om alle jongeren op tijd op school te laten zijn. Op de dag van de Leerplicht is ‘op tijd op school’ dan ook het onderwerp van een ludieke actie.

Op donderdag 17 maart, de dag van de leerplicht, gaat het erom om zo vroeg mogelijk helemaal compleet, met alle kinderen en leerkrachten, op school aanwezig te zijn: niemand te laat, maar iedereen super op tijd! Welke school is het eerste compleet?

Op het moment dat het laatste kind op het schoolplein is pakt de directeur of leerkracht de telefoon en belt het Regionaal Bureau Leerplicht/RMC (tel. 0113 249 780). De school die als eerste compleet is en zich meldt, krijgt diezelfde dag nog een springkussen voor een dag geplaatst.
Provincie:
Tag(s):