donderdag, 10. februari 2011 - 9:29

'Openbaar vervoer moeten veiliger'

Utrecht

Provincies en regio’s die een contract aangaan met openbaarvervoers-maatschappijen zouden in hun concessievoorschriften meer aandacht kunnen besteden aan verkeersveiligheid.

In de afgelopen tien jaar zijn gemiddeld per jaar 40 doden en 140 ziekenhuisgewonden gevallen door botsingen met openbaarver-voermiddelen. Dat is bijna 5 procent van het totaal aantal verkeersslachtoffers en dat percentage is constant de laatste jaren. Dit blijkt uit cijfers in de nieuwe factsheet Verkeersonveiligheid van openbaar vervoer van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV.

39 procent van de dodelijke slachtoffers met openbaarvervoermiddelen op de openbare weg valt bij botsingen met een bus, 61 procent bij botsingen met een tram of trein. 71 procent van de ziekenhuisgewonden valt bij een ongeval met een bus, 29 procent belandt in het ziekenhuis na een ongeval met een tram of trein.

Vooral aanrijdingen een probleem
Uit de cijfers blijkt dat het openbaar vervoer veiliger is voor de gebruikers dan voor andere weggebruikers. Het aantal slachtoffers onder gebruikers van het openbaar vervoer (bus, tram/lightrail, metro, trein) is namelijk gering: gemiddeld per jaar 1 dode en 19 ziekenhuisgewonden in de afgelopen tien jaar (2000 - 2009). Het overgrote deel van de slachtoffers valt dus onder de tegenpartij bij ongevallen met openbaarvervoer-middelen. De kans dat een dergelijk verkeersongeval ernstig afloopt is relatief hoog. Het blijkt dat er per afgelegde kilometer zeven keer zoveel busongevallen zijn met ernstige afloop (doden en/of ziekenhuisgewonden) dan personenauto-ongevallen. Bij ongevallen met een tram is dat twaalf keer zoveel.

Om de veiligheid te verhogen zouden tram- en buschauffeurs beter moeten worden opgeleid. Daarnaast pleit het adviesorgaan om overal dezelfde verkeersregels voor bus en tram te hanteren.
Provincie:
Tag(s):