woensdag, 7. september 2011 - 19:26

Openstelling Provinciale Noodzetel op Monumentendag

Middelburg

Provincie Zeeland stelt in samenwerking met de Stichting Bunkerbehoud de Provinciale Noodzetel eenmalig open voor publiek.

Op Monumentendag, zaterdag 10 september a.s. van 10.00 tot 17.00 uur, kunnen belangstellenden een kijkje nemen in deze bunker.

De bunker is gelegen onder het parkeerterrein van de Directie Ruimte, Milieu en Water (RMW) van Provincie Zeeland aan Het Groene Woud 1 in Middelburg en was ooit bedoeld als schuilkelder voor de leden van het provinciaal bestuur.

Belangstellenden kunnen zich voor een rondleiding van ongeveer 20 minuten melden bij de hoofdingang van het RMW-gebouw.

De tweede helft van de 20e eeuw werd gekenmerkt door de Koude Oorlog, de voortdurende spanning tussen Oost en West. In die tijd bestond het gevaar dat deze spanning zou leiden tot een nucleaire oorlog. De overheid wilde dat ook Nederland in zo´n situatie bestuurbaar zou blijven.

In elke provincie werd een zogenaamde noodzetel gebouwd waarin het provinciaal bestuur enige bescherming kon vinden tegen een nucleaire explosie en de daaropvolgende radioactieve straling. In 1989 kwam er een einde aan de Koude Oorlog.

De bunker aan Het Groene Woud is nog redelijk intact en niet meer in gebruik.
Provincie:
Tag(s):