vrijdag, 8. april 2011 - 10:31

Opkomsttijden brandweer in Flevoland licht verbeterd

Lelystad

In 2010 is de uitruktijd van Brandweer Flevoland verbeterd ten opzichte van 2009. 'Bij branden kwam de brandweer in 52 procent van de gevallen binnen acht minuten ter plaatse, tegen 47 procent in 2009', meldt brandweer Flevoland.

Een verbetering die te danken is aan het werken met een beroepsbezetting gedurende kantooruren en in de randen van de dag op de post in Almere Haven en een deel van 2010 in Almere Buiten.

Het CBS heeft eind maart de jaarlijkse Brandweerstatistiek over 2009 uitgegeven. Omdat 2009 in Flevoland het jaar van de regionalisering was zijn de uitrukcijfers niet op tijd bij het CBS terechtgekomen. De cijfers van Flevoland ontbreken dan ook in de Brandweerstatistiek. De cijfers zijn inmiddels wel bekend en daarom via dit persbericht alsnog de uitrukgegevens van deze regio op een rij.

Net als in de Brandweerstatistiek wordt hierin nog niet ingegaan op de cijfers per gemeente. Deze cijfers komen deze zomer in het jaarverslag van Brandweer Flevoland te staan. Brandweer Flevoland heeft overigens ook de cijfers van 2010 al beschikbaar. De cijfers van 2009 en 2010 worden in dit bericht naast elkaar gezet.

In de cijfers van Flevoland valt een aantal zaken op:<
- Uit de cijfers blijkt dat Brandweer Flevoland in 2010 in bijna 60 procent van de gevallen binnen twee minuten met de eerste auto uitrukte. Een verbetering van 2 procent ten opzichte van 2009.
- In 2010 rukte de brandweer in 74 procent van de gevallen binnen vier minuten uit, tegen 71 procent in 2009.
- De rijtijd naar branden (prio 1) was in 54 procent van de gevallen minder dan vier minuten en in 83 procent binnen zes minuten. Deze rijtijd is hoegenaamd gelijk gebleven met de situatie in 2009.
- Bij branden (alle soorten branden) was Brandweer Flevoland in 52 procent van de gevallen binnen acht minuten ter plaatse, tegen 47 procent in 2009.
- Bij gebouwbranden was Brandweer Flevoland in 46 procent van de gevallen binnen acht minuten ter plaatse, tegen een kleine 40 procent in 2009.
- Bij gebouwbranden was Brandweer Flevoland in 72 procent van de gevallen binnen tien minuten ter plaatse, tegen 66 procent in 2009.

Tijdwinst
Almere neemt in de statistieken van Flevoland ongeveer vijftig procent van de branden voor zijn rekening. Dus als de situatie in Almere verbeterd heeft dat een groot effect op de cijfers van de hele regio. De tijdwinst in de hierboven genoemde gevallen is voor een belangrijk deel te danken aan de pilots met vier mensen op een tankautospuit in Almere Haven en Almere Buiten.

Vanaf 1 februari 2010 zat er overdag en in de randen van de dag een beroepsbezetting in Haven, met als gevolg dat daar sneller kon worden uitgerukt. Vanaf 1 oktober 2010 gold dit ook voor Buiten. De winst wordt in beide gevallen geboekt in de randen van de dag. De tijdwinst lijkt ook te maken te hebben met een betere registratie van de tijd bij aankomst bij de brand, het zogenaamde statussen.

Er werd in 2010 in Almere beter op gelet dat tankautospuiten bij aankomst bij een brand meteen aangaven ter plaatse te zijn. Dit liet voorheen soms op zich wachten, waardoor aankomsttijden niet goed geregistreerd werden.

Landelijk gezien kan Flevoland goed voor de dag komen met deze cijfers. In 2009 was Brandweer Flevoland in 47 procent van de gevallen binnen acht minuten ter plaatse. Landelijk lag dit cijfer op 43 procent.

In 2011 wordt een verdere verbetering van de Flevolandse cijfers verwacht, omdat de post Almere Haven sinds 1 januari 2011 een 24-uursbezetting kent. Hierdoor kan ’s avonds en ’s nachts sneller uitgerukt worden. Voor 2012 is hetzelfde gepland voor de post Almere Buiten.
Provincie:
Tag(s):