dinsdag, 15. maart 2011 - 20:56

Oplevering station Maastricht-Noord uitgesteld tot medio 2012

Maastricht

In Maastricht wordt deze week begonnen met de bouw van het nieuwe station Noord bij de Beatrixhaven. In goed overleg hebben de gemeente Maastricht, de provincie Limburg en ProRail besloten de oplevering van het station uit te stellen tot medio 2012.

Tijdens de voorbereidingen kwamen een aantal onvoorziene problemen naar boven. Dat betrof onder meer het verplaatsen van de gasleiding. Een proces dat afgerond dient te zijn voordat met de bouw van het nieuwe station kan worden begonnen. Ook zijn er ten behoeve van de kwaliteit recent nog aanpassingen gedaan aan het ontwerp van het station.

Park + Ride voorziening
Het nieuwe station Maastricht-Noord is een belangrijk onderdeel van de nieuwe Park + Ride voorziening in Maastricht-Noord. Het is de bedoeling dat straks forensen en bezoekers hun auto parkeren op de Park + Ride voorziening en vervolgens met de trein of een pendelbus doorreizen naar het centrum of hun werklocatie. De gemeente onderzoekt momenteel of de vertraagde oplevering van station Maastricht-Noord ook gevolgen heeft voor de opening van de Park+Ride-voorziening , of dat deze voorziening in aangepaste vorm (bijvoorbeeld met pendelbussen) toch gewoon in december 2011 in gebruik kan worden genomen.
Provincie:
Tag(s):