maandag, 31. oktober 2011 - 12:32

Opnamestop afdelingen chirurgie Westfriesgasthuis door MRSA

Hoorn

In het Westfriesgasthuis is vorige week bij drie patiënten - alle drie kamergenoten op de afdeling longziekten - de MRSA-bacterie aangetroffen.

Dat leidde conform het landelijk protocol tot maatregelen zoals het geïsoleerd verplegen van deze patiënten, een opnamestop voor de afdeling longziekten en het onderzoeken van andere patiënten en verplegend personeel die in contact zijn geweest met de drie MRSA-besmette patiënten. Uit vervolgonderzoek is nu gebleken dat een verpleegkundige, die ook op andere afdelingen heeft gewerkt, besmet is met de MRSA-bacterie.

Het ziekenhuis heeft daarom besloten tot extra, preventieve maatregelen. Zo worden medewerkers en patiënten die in contact zijn geweest met de MRSA-besmette medewerker onderzocht op de aanwezigheid van de MRSA-bacterie. Daarom geldt na de opnamestop voor de afdeling longziekten nu ook een opnamestop voor de afdelingen chirurgie en orthopedie; patiënten voor wie dit gevolgen heeft, worden persoonlijk ingelicht. Tot slot gelden aangescherpte hygiënemaatregelen en een beperkte bezoekregeling voor de betreffende afdelingen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is op de hoogte van de genomen maatregelen.
Provincie:
Tag(s):