dinsdag, 26. juli 2011 - 10:38

Opnamestop IC afdeling ziekenhuis Weert

Weert

Het Sint Jans Gasthuis in Weert heeft besloten tot een opnamestop voor de afdeling Intensive Care (IC/CCU) in verband met een MRSA. Bij een routinekweek van een patiënt is MRSA geconstateerd, zo meldt het Weerter ziekenhuis.

Conform het hiervoor geldende MRSA protocol zijn maatregelen getroffen om overdracht van deze bacterie naar anderen te voorkomen. Hierbij volgt het SJG Weert de gebruikelijke landelijke richtlijnen waaronder het in isolatie verplegen van de patiënt. Verder zijn extra hygiënemaatregelen van kracht en worden medewerkers en patiënten die in contact zijn geweest met de patiënt onderzocht. Hoe de betreffende patiënt drager is geworden van deze bacterie is niet bekend. Totdat alle onderzoeksuitslagen bekend zijn blijven de voorzorgsmaatregelen van kracht.

Met de Regionale Ambulance Voorziening en de ziekenhuizen in de regio vindt afstemming plaats over de opvang van patiënten die intensieve zorg nodig hebben.
Provincie:
Tag(s):