woensdag, 7. september 2011 - 16:25

Opnieuw aangifte tegen vader prinses Máxima

Amsterdam

Drie nabestaanden van twee slachtoffers van de militaire dictatuur in Argentinië willen dat Jorge Zorreguieta zich alsnog in Nederland voor de rechter moet verantwoorden.

Ewa Slutzky, Alejandra Slutzky en Matte Mourik hebben op 2 september 2011 opnieuw bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam aangifte gedaan tegen de vader van prinses Máxima.

S.L. Slutzky is de grootvader van aangeefster Ewa Slutzky en de vader van Alejandra Slutzky die in 1977 tijdens het regime Videla in Argentinië is verdwenen. Van S.L. Slutzky, arts van beroep, is sindsdien nimmer meer vernomen.

Matte Mourik is de zoon van wijlen de heer M. Mourik die reeds in
2001 aangifte deed.

De nabestaanden willen dat Zorreguieta strafrechtelijk wordt vervolgd voor de verdwijning van tegenstanders van het Videla-regime en voor misdaden tegen de menselijkheid.

Eerdere poging
In 2001 hebben nabestaanden al eerder geprobeerd om Zorreguieta in Nederland strafrechterlijk te laten vervolgen. Het gerechtshof heeft echter destijds de opvatting van het Openbaar Ministerie gesteund dat Nederland niet bevoegd was om Zorreguieta te vervolgen.

Veranderde wetgeving
‘Ontwikkelingen in het internationale en het Nederlandse recht maken dat rechtsmacht nu wel moet worden aanvaard en tegen strafrechtelijk onderzoek geen beletselen meer bestaan’, stelt Hoogleraar Internationaal Humanitair Recht Liesbeth Zegveld, advocate van de aangevers.

‘Sterker nog, Nederland is verplicht tot het doen van strafrechtelijk onderzoek tegen Zorreguieta, die verdacht wordt van gedwongen verdwijningen en misdrijven tegen de menselijkheid’, schrijft Zegveld in de aangifte.

‘De feiten waarvan Zorreguieta wordt verdacht, zijn bijzonder ernstig. Duizenden personen zijn in Argentinië door toedoen van het regime waarvan Zorreguieta actief lid was en waarmee hij zich heeft vereenzelvigd, verdwenen. Tot op de dag van vandaag dragen familieleden en vrienden, onder wie twee van de aangevers, niet alleen het verlies van hun dierbaren, maar verkeren nog altijd in martelende onzekerheid over hun precieze lot’, aldus Zegveld.
Provincie:
Tag(s):