zaterdag, 16. april 2011 - 12:10

Opnieuw misstanden bij Defensie

Den Haag

Een voormalig hoofd technische opleidingen van de Koninklijke Marine heeft jarenlang naast zijn baan bij de marine een eigen bedrijf gehad dat zich ook richtte op opleidingen voor marinepersoneel.

Een woordvoerder van het Defensie heeft dat bevestigd tegenover de Volkskrant.

De marineman kon zich verrijken met toestemming van Defensie, ondanks dat belangenverstrengeling was vastgesteld. Hij kreeg wel voorwaarden opgelegd, maar de controle erop was onvoldoende.

Verschillende medewerkers hadden al melding gedaan over de dubbele pet en de hoge bijverdiensten, maar toch bleef in 2001 en 2007 het licht op groen staan voor de betrokken marineman en zijn bedrijf.
Het is op zich niet verboden voor Defensiemedewerkers om een eigen bedrijf naast het werk te runnen, maar er mag geen sprake zijn van verstrengeling van belangen of de schijn daarvan.

Volgens de woordvoerder betreurt minister Hillen de gang van zaken. De minister kreeg onlangs ook al te maken met integriteitskwesties bij Defensie in Den Haag en Den Helder.

Bij de Frederikkazerne in Den Haag was onder meer sprake van machtsmisbruik en diefstal en bij de IT-afdeling van de marine in Den Helder waren misstanden, waartegen lang niet werd opgetreden.
Provincie:
Tag(s):