dinsdag, 18. oktober 2011 - 13:20

Opruimen terrein Chemie-Pack begonnen

Moerdijk

Dinsdag is het opruimen begonnen op het terrein van Chemie-Pack in Moerdijk in opdracht van de Gemeente.

Na de grote brand van 5 januari kreeg Chemie-Pack eerst zelf opdracht om het terrein op te ruimen, op last van de gemeente. Nu het bedrijf daaraan niet heeft voldaan, grijpt de gemeente in met het oog op het milieu.Het werk dat nu start betreft het schoonmaken van de zogenaamde ‘gereed-producthal’ en van de nog intacte verpakkingen waarin producten zijn opgeslagen. De hal en de emballage is tijdens de brand grotendeels intact gebleven.

Burgemeester Jac Klijs geeft het startsein voor de werkzaamheden en is blij dat vandaag deze concrete stap wordt gezet. “We gaan een nieuwe fase in”, volgens Klijs. “Het heeft ogenschijnlijk lang geduurd. We hebben het hier dan ook niet over zomaar een sanering. Daar moeten goede afspraken over gemaakt worden en die liggen er nu. De hekken gaan open en de schoonmaak kan eindelijk beginnen.”

Voor het opruimen en daarna saneren van het terrein van Chemie-Pack en de directe omgeving wordt de bovengrondse en ondergrondse aanpak onderscheiden. Bovengronds is nu gestart, vooruitlopend op het slopen en opruimen, met het schoonmaken van de hal. De totale werkzaamheden van de bovengrondse aanpak beslaan 3,5 maand. Ondergronds gaat het om de aanpak van grond en grondwater. Deze aanpak staat beschreven in de Routeplanner voor de aanpak van grond- en grondwaterverontreiniging van Chemie-Pack en omgeving. In totaal beslaat de ondergrondse sanering drie tot vijf jaar.

Bovengronds slopen en opruimen
Het schoonmaken en opruimen van de hal neemt ongeveer twee weken in beslag. Op het moment dat de hal schoon en veilig is verklaard, worden met leveranciers of eigenaren afspraken gemaakt over het weghalen van de producten die nog bruikbaar zijn.

In deze periode worden ook proeven gedaan in de omgeving van het terrein van Chemie-Pack als voorbereiding voor het beveiligen van het grondwater van het terrein. Verder wordt op dit moment het slopen van de (restanten van) gebouwen en het bovengronds opruimen, voorbereid. De kosten zijn geraamd op 3 miljoen euro.
Provincie:
Tag(s):