donderdag, 2. juni 2011 - 21:21

Optreden bij overlast terrassen Amsterdam

Amsterdam

De SP wil graag een goede balans tussen de toename van terrassen in Centrum en een goede leefomgeving voor de bewoners. Op initiatief van de SP en de PvdA wordt voortaan meer opgetreden bij overlast.

‘Terrassen horen bij de stad en verlevendigen het straatbeeld, maar we willen ook dat bewoners kunnen slapen,’ aldus SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam.

Bewoners en ondernemers hebben veel inspanningen verricht om het terrassenbeleid in goede banen te leiden. De bewoners zijn er echter bekaaid vanaf gekomen. Geen enkel voorstel van hen werd overgenomen terwijl het beleid op veel punten ten behoeve van de ondernemers is aangepast. Het stadsdeel wilde minder handhaven tegen overlast, en deze taak bij de bewoners leggen. De SP diende daarom samen met de PvdA voorstellen in voor een betere handhaving door het stadsdeel.

‘Waar overlast is moet door het stadsdeel opgetreden worden,’ aldus Duijdam. ‘Ook waar sprake is van illegale zaken, zoals terrasverwarming.’ Tegen overlast van stemgeluid en geschreeuw kan nog niet opgetreden worden. Om deze overlast zichtbaar te maken en om mensen zich ervan bewust te laten worden komt er een proef met geluidsmetingen, waarbij het aantal decibellen zichtbaar gemaakt wordt. Beide voorstellen werden door de deelraad aangenomen.
Provincie:
Tag(s):