maandag, 13. juni 2011 - 16:15

Opvang schoolkinderen Urk in eigen wijk

Urk

Begin maart besloot de gemeenteraad van Urk dat door een herschikking van onderwijs- en welzijnsvoorzieningen de huisvestingsknelpunten voor diverse instellingen opgelost moesten worden. Vorige week werd een belangrijke stap gezet voor de Harmpje Visserschool of beter gezegd, voor de kinderen in de Polderwijk.

Tijdelijke lokalen
Na de verhuizing van de peuterspeelzaal naar de Wilhelminaschool en de voorbereidende werkzaamheden van de uitbreiding van de Pieter Zandt werd vorige week een volgende stap in het proces gezet.

Toen werden de extra lokalen voor de Harmpje Visserschool achter de Immanuëlkerk opgeleverd. Tijdelijke lokalen, omdat binnen een aantal jaren nieuwbouw van de school in de Waterwijk moet plaatsvinden. Rond de lokalen is een zogenaamd wijkplein gerealiseerd met extra parkeerruimte en speelruimte voor kinderen.

Belangrijke stap
“De lokalen zullen na de zomervakantie in gebruik worden genomen door de Harmpje Visserschool. Op deze school zitten veel kinderen uit de Polderwijk. Door deze lokalen hier te plaatsen, brengen we de school dus dichter bij de doelgroep” aldus wethouder Geert Post, die blij is met de plaatsing. “Het gebouw beschikt over vijf ruime lokalen, die allemaal mechanisch geventileerd worden.”

Ook schooldirecteur Henk Blankestijn is blij met de stap die de gemeente met de schoolvereniging gezet heeft. “Na de vakantie starten we met 98 kinderen in de groepen 1 en 2. Vanaf januari 2012 komen daar nog 24 kinderen bij.”

Omdat de school werkt vanuit twee locaties, zal dit organisatorisch nog wel het nodige vergen van de school en de ouders. “Maar ook daar zullen we wel uitkomen” zo geeft de schooldirecteur aan, “een belangrijke eerste stap is nu gezet.”
Provincie:
Tag(s):