woensdag, 12. oktober 2011 - 9:39

Orka Morgan wordt overplaatst naar dierenpark Tenerife

Den Haag

De orka die in juli 2010 zeer verzwakt is opgevist uit de Waddenzee en sindsdien verblijft in het Dolfinarium Harderwijk, mag naar dierenpark Loro Parque in Tenerife worden gebracht. Staatssecretaris Henk Bleker van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) ziet geen mogelijkheden om het dier los te laten in zee, de kansen op overleving zijn volgens hem te klein.

De staatssecretaris ziet de verplaatsing van orka Morgan naar het Spaanse Tenerife als ‘de minst slechte oplossing’.

De beslissing om de orka naar Loro Parque te verhuizen werd al in juli genomen. Op aandrang van de ‘orkacoalitie’, waarin verschillende dierenwelzijnsorganisaties in samenwerken, heeft de rechtbank staatssecretaris Bleker gevraagd zijn besluit beter te onderbouwen. De orkacoalitie wil orka Morgan met een planmatige aanpak terugzetten in zee. Het spijt de staatssecretaris dat hij daar niet positief op kan reageren: “Ik vind dit besluit een soort nederlaag, dat dit niet anders kan, want eigenlijk horen dit soort dieren in zee en niet in dierenparken.”

Bezwaren

De orkacoalitie heeft bezwaar gemaakt tegen langere opvang van het dier door het Dolfinarium, nadat ze hersteld was en wil dat Morgan naar zee terug gaat. De orkacoalitie vindt dat het Loro Parque in Tenerife geen wetenschappelijke basis heeft en daarom niet geschikt is voor de opvang van orka Morgan. In september heeft het ministerie van EL&I een hoorzitting gehouden waarin het Dolfinarium en de orkacoalitie hun visie over de opvang en de toekomst van de orka konden geven. Ook heeft de staatssecretaris met beide partijen gesproken en heeft hij de hem ter beschikking staande informatie bestudeerd. Daarna heeft hij zijn eigen oordeel gevormd.

Volgens Bleker is het Dolfinarium zorgvuldig geweest en heeft het zich aan de Flora en Faunawet gehouden. Er is door wetenschappers zorgvuldig gekeken naar de kansen voor Morgan bij vrijlating. “Een dier als Morgan hoort naar mijn mening thuis in de natuur, maar niet ten koste van haar welzijn. Van belang hierbij is dat haar familie niet is getraceerd. Zelfs met nieuw geluidsonderzoek is dat niet gelukt. Daarnaast gaat het om een jong dier waarvan we niet zeker weten of ze haar eigen voedsel kan vangen. Daarom denk ik dat de ook door mij zo gewenste terugkeer van Morgan naar de natuur helaas niet kansrijk is.”

Opvang

Nu het dier niet kan terugkeren naar zee, moet er andere opvang voor komen. Het bassin in Harderwijk is, vindt ook het Dolfinarium zelf, ongeschikt vanwege de te beperkte omvang. Er zijn slechts een beperkt aantal locaties in de wereld waar orka’s in groepsverband worden gehouden. Het Loro Parque in Tenerife komt daarvoor in aanmerking, omdat het één van de grootste bassins ter wereld heeft en omdat het in Europa ligt, wat vanwege de reisafstand een voordeel is.

Het Loro Parque is een EU-erkende dierentuin, die door de EU alleen als zodanig worden erkend als educatie en wetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol spelen, ook al vinden er commerciële activiteiten plaats. “Het heeft uiteraard ook mijn voorkeur dat een dier, gered met de intentie om weer te worden teruggeplaatst in de vrije natuur, niet blijvend zou moeten worden opgevangen. Maar als terugzetten niet meer mogelijk is, vind ik overplaatsen naar een dierentuin die aan alle relevante eisen voldoet, verantwoord. Zeker als daarmee gerealiseerd kan worden dat de orka snel in contact komt met soortgenoten.”

Beslissing

De beslissing over de overplaatsing van orka Morgan is woensdag kenbaar gemaakt aan zowel de orkacoalitie als aan het dolfinarium. De Tweede Kamer heeft een brief ontvangen met een toelichting over de beslissing van staatssecretaris Bleker.
Provincie:
Tag(s):