dinsdag, 22. november 2011 - 12:42

Oud-directeur Hofnarretje niet vervolgd

Haarlem

De voormalige directeur van kinderdagverblijf ‘t Hofnarretje, de heer A. Drent, zal niet strafrechtelijk worden vervolgd voor enige vorm van betrokkenheid bij het seksueel misbruik door Robert M.

Volgens het OM wisten de heer Drent of de directie van het kinderdagverblijf niet van het misbruik door Robert M. Verder zijn er geen feiten of omstandigheden op grond waarvan zij dat zouden hebben moeten weten. De heer Drent is evenmin uit hoofde van zijn functie als (voormalig) directeur strafrechtelijk verantwoordelijk. Het misbruik door Robert M. was zo specifiek en persoonsgebonden dat dit niet aan derden kan worden toegerekend.

Het OM is tot deze conclusie gekomen na een uitgebreid onderzoek dat in december 2010 is gestart. De politie heeft toen een onderzoek ingesteld naar mogelijke betrokkenheid van derden bij het misbruik door Robert M. Bij dit onderzoek is ook gekeken naar de rol van de heer Drent en de voormalige directie van het Hofnarretje. De politie heeft (oud-) medewerkers van het kinderdagverblijf (meermalen) gehoord en diverse ouders. Ook de heer Drent zelf, andere (voormalige) leden van de directie van ‘t Hofnarretje en Robert M. zijn gehoord. Daarnaast heeft de politie onderzoek verricht n.a.v. diverse aangiften waarvan de laatste op 3 november 2011 is ontvangen.

Uit het onderzoek is niet gebleken dat de heer Drent of 't Hofnarretje doelbewust en nauw hebben samengewerkt met Robert M. om kinderen seksueel te misbruiken. De heer Drent en 't Hofnarretje hebben evenmin opzettelijk de gelegenheid geboden om kinderen te misbruiken. Volgens het OM is er dan ook geen sprake van medeplegen of medeplichtigheid, aldus het OM.
Provincie:
Tag(s):