dinsdag, 15. maart 2011 - 12:51

Oude grafresten in Amsterdamse parken

Amsterdam

Stadsdeel Oost heeft het Flevopark en Park Frankendael afgezet omdat er grafresten zijn aangetroffen. Het zand is afkomstig van de bouwput op begraafplaats De Nieuwe Ooster waar nu gebouwd wordt aan een nieuw kantoor.

Voor zover bekend waren hier geen graven gesitueerd. Wel ligt de bouwput naast een oud algemeen grafveld. Hier is sinds 1975 niet meer begraven. Dit grafveld is in 1997 geruimd.

Het stadsdeel strooit jaarlijks zand uit in parken om het grondwater op peil te houden. Wethouder openbare ruimte Nevin Özütok: ‘Toen dit ontdekt werd heb ik onmiddellijk opdracht gegeven om beide parken af te zetten en het gras meter voor meter uit te kammen. Ik wil voorkomen dat bezoekers van de parken geconfronteerd worden met deze resten.'

Omdat er vanuit gegaan werd dat het zand afkomstig was van een plek op de begraafplaats waar zich geen graven bevonden, zag men geen kwaad in het hergebruiken van het zand. Nevin Özütok: ‘Het is afschuwelijk dat dit gebeurd is. Dit is een stomme fout. Dit had nooit mogen gebeuren.'

De schoonmaakploegen van het stadsdeel hebben stukjes been van enkele centimeters, tanden en handvatten en knoppen van kisten aangetroffen. Zolang er nog resten worden aangetroffen, blijven de parken afgezet. De grafresten die zijn aangetroffen worden op De Nieuwe Ooster herbegraven.

In het Oosterpark was het zand nog slechts in grote hopen gestort. Dat is afgelopen vrijdag onmiddellijk teruggebracht naar de begraafplaats.
Provincie:
Tag(s):