woensdag, 2. maart 2011 - 20:16

Ouderen en jongeren zijn aandachtspunten voor de provincie

Groningen

De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en neemt daarna af met 3,5%. Maar in de krimpgebieden van de provincie neemt het aantal inwoners nu al sterk af, met gevolgen voor woonsituatie en de leefbaarheid. Dit staat in het Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor die vandaag door Gedeputeerde Staten werden gepresenteerd.

Maar liefst 9 op de 10 Groningers zijn tevreden met hun woning en men geeft gemiddeld een 7,8 voor hun woonomgeving. Het aantal rokers is gedaald, het aantal mensen met overgewicht blijft stabiel, en overmatig alcoholgebruik blijft een aandachtspunt in de provincie Groningen.

Verder dreigt een tekort aan aanleunwoningen en plaatsen in verzorgings- en verpleegtehuizen als we niks doen. En met onze jeugd gaat het op bepaalde gebieden wat minder goed dan landelijk gezien.
Provincie:
Tag(s):