dinsdag, 7. juni 2011 - 8:31 Update: 08-07-2014 0:58

Ouderen gelukkiger door populaire in plaats van elitaire cultuur

Tilburg

Ouderen die populaire vormen van vermaak (lowbrow) bijwonen, zoals muziekconcerten, cabaret en bioscoopvoorstellingen, blijken gelukkiger en minder eenzaam dan ouderen die elitaire culturele activiteiten (highbrow) ondernemen.

Daarbij moet gedacht worden aan theater, opera, ballet en bezoek aan een kunstgalerie. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van vrijetijdswetenschappen door dr. Vera Toepoel.

Het onderzoek bestond uit het invullen van een vragenlijst, opgesteld door het Tilburgse onderzoeksinstituut CentERdata, door een representatieve groep Nederlanders. Zij gaven daarin aan welke culturele activiteiten ze ondernemen, hoe zij zich voelen in sociaal opzicht en hoe tevreden zij zijn met hun leven.

Ouderen verklaarden minder vaak andere mensen te ontmoeten dan respondenten onder de 55 jaar. Zij voelden zich ook significant vaker eenzaam. Ouderen die populaire culturele activiteiten ondernemen zeiden juist gelukkiger en minder eenzaam te zijn dan ouderen die geen populaire culturele activiteiten ondernemen.

Toepoel concludeert dat overheidsinstellingen die zich traditioneel meer richten op het stimuleren van hogere vormen van cultuur, zich wellicht beter kunnen concentreren op meer laagdrempelige vormen van vermaak om zo beter te kunnen inspelen op de uitdagingen die een vergrijzende maatschappij met zich mee brengt.
Categorie:
Tag(s):