woensdag, 4. mei 2011 - 14:29

Oudste grutto in Europa in Nederlandse Woudpolder overleden

Krommenie

De oudste Europese grutto ooit is gevonden in de Krommenieër Woudpolder. 'Op 19 april 2011 werd tijdens weidevogelbeschermingswerk een dode grutto gevonden', meldt het Vogeltrekstation -centrum voor vogeltrek en -demografie woensdag.

De dood aangetroffen grutto was voorzien van een ring en met behulp van de ringgegevens werd duidelijk dat de grutto bijna 30 jaar oud is geworden. De maximale leeftijd van de grutto is daarmee 5 jaar naar boven bijgesteld.

Weidevogelbeschermer Henk de Vries uit Krommenie vond de dode vogel op 19 april op het land van veehouder Wouda in de Krommenieër Woudpolder met een ring van Vogeltrekstation aan de poot.

De ring was behoorlijk versleten, maar het nummer was nog goed te lezen. Hoe de vogel aan zijn eind is gekomen, viel niet meer te achterhalen.

Navraag bij het Vogeltrekstation te Wageningen leverde een verrassende uitkomst op. De grutto was als kuiken geringd door Jan van der Geld op 11 juli 1981 in het Wormer- en Jisperveld. De vogel is precies 29 jaar, 9 maanden en 8 dagen oud geworden! Het vorige record stond op 25 jaar en 17 dagen en is dus met bijna 5 jaar verlengd. Gemiddeld wordt een grutto 11 jaar oud.

Dat steltlopers relatief oud kunnen worden is bekend. Dit is harder nodig dan ooit vanwege de tanende gruttopopulatie. In jaren met extreme droogte zoals nu, komt een deel van de populatie niet aan broeden toe.

Om deze op niveau te houden moet één paartje grutto’s jaarlijks bijna één vliegvlug kuiken produceren. Dit voorjaar zijn in de Krommenieër Woudpolder, één van de betere weidevogelgebieden van Nederland, greppels plasdras gezet speciaal voor de weidevogels. De boeren kregen hiervoor een vergoeding van Landschap Noord-Holland.

Voor de overleving van de gruttopopulatie is het essentieel dat er voldoende jonge vogels worden geringd. Hierdoor wordt er informatie verkregen over de vogeltrek, reproductie en overleving en is het mogelijk om bijvoorbeeld een populatiemodel te maken.

Daarmee worden de meest cruciale stadia in de levenscyclus van grutto’s in kaart gebracht. Deze informatie kan vervolgens gebruikt worden om effectieve beschermingsmaatregelen te nemen. Met dit doel worden er in Nederland jaarlijks grote aantallen vogels geringd van diverse soorten.

Op 24 mei 2011 is het precies 100 jaar geleden dat de allereerste vogel in Nederland werd geringd. Daarom is er op deze dag een manifestatie over ‘100 jaar vogels ringen’ in Nederland.
Provincie:
Tag(s):