dinsdag, 6. december 2011 - 16:01

OV-bureau Groningen-Drenthe heeft tekort van 8 miljoen euro

Regio

Het tekort bij het OV-bureau Groningen-Drenthe voor het jaar 2011 loopt op tot circa 8 miljoen euro. Dat is een verdubbeling van het eerder geraamde bedrag van 4 miljoen euro. De belangrijkste oorzaken zijn tegenvallende reizigersinkomsten, gestegen dieselprijzen en meer gebruik van belbussen. Uit onderzoek van accountantsbureau Ernst & Young blijkt dat het tekort niet te voorzien was.

Uit de meest recente cijfers bleek dat het tekort dit jaar zal uitkomen tussen de 6 en 10 miljoen euro. Naast de genoemde oorzaken is een belangrijke factor ook de dip in inkomsten als gevolg van de invoering van de OV-chipkaart.

Voor het dagelijks bestuur van het OV-bureau, waarin
stad Groningen, provincie Groningen en provincie Drenthe zitting hebben, waren de cijfers aanleiding om onmiddellijk nader onderzoek te laten doen naar de omvang, oorzaak, structurele doorwerking en voorzienbaarheid van het tekort. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek, dat is uitgevoerd door Ernst & Young, is dat de stijging van het tekort niet was te voorzien. Het dagelijks bestuur heeft een aantal acties in gang
gezet om, voor zover dat mogelijk was en is, verdere oplopende tekorten te voorkomen.

Het OV-bureau heeft direct een verplichtingenstop ingezet. Dit betekent dat er louter wordt voldaan aan onontkoombare financiële verplichtingen en dat er alleen maar uitgaven worden gedaan, die op zeer korte termijn de lasten verlagen of geld opbrengen. Verder beperkt het OV-bureau het aantal versterkingsritten (extra ingezette bussen op één lijn) binnen
aanvaardbare grenzen. Ook komt er een nadere analyse op de oorzaken van de achterblijvende reizigersinkomsten terwijl het aantal reizigers stijgt. Tot slot zoekt het OV-bureau naar mogelijkheden om betere
dekking te krijgen van de tekorten, zodat het tekort niet doorwerkt in de volgende jaren.
Provincie:
Tag(s):