dinsdag, 24. mei 2011 - 17:22

‘Over Grenzen?’ met de Nederlandse afval- en reiningsbranche

Terneuzen

Van 25 tot 27 mei 2011 is Terneuzen het middelpunt van de Nederlandse afval- en reinigingsbranche.

Vanuit alle windstreken komen gemeentelijke bestuurders en senior beleidsmedewerkers van gemeenten, directie en medewerkers van afvalbedrijven en verwante bedrijven, zoals consultants en aannemers, naar het Scheldetheater in Terneuzen voor het NVRD Jaarcongres. Op de agenda staan de nieuwste ontwikkelingen uit de branche. Daarbij worden grenzen verkend, wordt over grenzen heen gekeken en worden grenzen verlegd.

Wat kan de bijdrage zijn van de afval- en reinigingsbranche in het herwinnen van (schaarse) grondstoffen? Doen Belgen het beter in de afvalbranche? Hoe ziet het afvalbeheer in wereldsteden eruit? Dit is slechts een kleine greep uit de onderwerpen die besproken zullen worden.

Bekende sprekers zoals Hans Alders, Marc Lammers en Stientje van Veldhoven zullen hun verhaal en visie delen met de honderden aanwezigen. Het belooft een zeer boeiend congres te worden vol interactie en inspiratie over tal van issues op het gebied van afval- en reinigingsmanagement. De afval- en reinigingsbranche hoopt een grote stap te maken op weg naar een schone leefomgeving! En dat is mogelijk door ‘over grenzen’ heen te gaan.

De NVRD is de Koninklijke Vereniging voor Afval en Reinigingsmanagement, en verenigt gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en hun publieke afvalinzamelende bedrijven. Het afvalbeheer omvat naast de afvalinzameling en -verwerking, ook beheer en reiniging van de openbare ruimte. Daaronder vallen ook reinigingstaken zoals plaagdier- en gladheidbestrijding. De leden van de NVRD zijn verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk afval bij de Nederlandse bevolking. Op de terreinen waarop de leden van de NVRD actief zijn, vertegenwoordigt de NVRD 90% van de gemeenten en nagenoeg 100% van de overheidsgedomineerde bedrijven. Daarnaast is een groot aantal andere professionals uit de wereld van afval en milieu betrokken bij de NVRD. Meer informatie: www.nvrd.nl

DELTA Milieu is met vestigingen in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland actief op het gebied van (gevaarlijk) afvalinzameling, -recycling en be- en verwerking. Op jaarbasis ontvangt en verwerkt DELTA Milieu circa 1 miljoen ton afval afkomstig van burgers, overheidsinstanties en zakelijke klanten. Het dienstenpakket omvat nagenoeg alles op milieugebied: transporteren, sorteren, scheiden, recyclen, composteren, verbranden en berging van afval, verwerking en bewerking van baggerspecie, slibontwatering, huisvuilinzameling, tank- en spoorwagonreiniging en (gevaarlijk) afvalwaterbehandeling. Per oktober 2010 maakt DELTA Milieu onderdeel uit van Indaver Nederland bv. Meer informatie: www.delta.nl

De gemeente Terneuzen is de grootste gemeente van Zeeland. De gemeente grenst in het noorden aan de ruim zes kilometer brede getijdenrivier de Westerschelde en in het zuiden aan de Belgische grens. Midden door de gemeente loopt het Kanaal van Gent naar Terneuzen, dat uitkomt op de Westerschelde. De havengebieden van Terneuzen en Vlissingen vormen samen het derde grootste havengebied van Nederland. De havenstad Terneuzen is door haar centrumfunctie het economische hart van de regio.

Meer informatie: www.terneuzen.nl <http://www.terneuzen.nl>
Provincie:
Tag(s):