dinsdag, 6. december 2011 - 16:59

Overdracht belangrijke natuurgebieden in Westerschelde en Oosterschelde

Rijkswaterstaat draagt belangrijke natuurgebieden in Westerschelde en Oosterschelde over aan Het Zeeuwse Landschap en Natuurmonumenten
Rijkswaterstaat is waterbeheerder van de grote wateren, waaronder de Westerschelde en de Oosterschelde.

Deze wateren hebben grote natuurwaarden. In het kader van de kerntaken waar Rijkswaterstaat zich op richt binnen het Beheerplan Rijkswateren, worden de Hooge Platen in de Westerschelde en een deel van het Verdronken Land van Zuid-Beveland in de Oosterschelde in erfpacht overgedragen aan respectievelijk Het Zeeuwse Landschap en Natuurmonumenten. Door deze overdracht aan professionele natuurorganisaties, zorgt RWS ervoor dat de continuïteit en kwaliteit van de natuurfunctie duurzaam geborgd is. Vanzelfsprekend gebeurt dat met inachtneming van de andere belangen die in deze gebieden spelen.

De Hooge Platen is een meer dan 10 vierkante kilometer grote, gedeeltelijke met schorvegetatie begroeide zandplaat in het mondingsgebied van de Westerschelde. Het Zeeuwse Landschap is sedert 1978 beheerder van de Hooge Platen, tot dusver op basis van een ingebruiksgevingsovereenkomst. Het beheer is in de afgelopen decennia vooral gericht geweest op het ontwikkelen en beschermen van het broedgebied voor kustvogels op het hogere deel aan de zuidwestkant. Dit gebied, de Bol, heeft zich in de loop van de tijd door een aantal ingrepen die Het Zeeuwse Landschap heeft uitgevoerd, ontwikkeld tot een broedgebied van nationale en zelfs internationale betekenis. Met behulp van een in Breskens gestationeerde boot wordt door medewerkers van Het Landschap in het voorjaar intensief bij de Bol gepatrouilleerd en gewaakt over de duizenden sterns en zwartkopmeeuwen die er broeden.

In de loop van de jaren zijn de Hooge Platen ook in toenemende mate belangrijk geworden als rustgebied voor zeehonden. Het hele jaar door zijn tientallen rustende dieren waar te nemen. Ook daar ligt een taak voor Het Zeeuwse Landschap bij het beheer van het gebied.
Het Zeeuwse Landschap is verheugd dat dit indrukwekkende natuurgebied nu in erfpacht is overgedragen. Dat is een bewijs van het vertrouwen van de overheid in de professionele kwaliteit van Het Landschap als beheerder, maar het onderstreept ook de grote natuurwaarden van de Westerschelde en de noodzaak die duurzaam te beheren.

In het Verdronken Land van Zuid-Beveland, in de kom van de Oosterschelde, krijgt Natuurmonumenten 344 hectare schorren in erfpacht overgedragen. Deze schorren liggen bij het fraaie getijdehaventje van de Rattekaai dat al in eigendom is van Natuurmonumenten. Zo ontstaat een mooi, aaneengesloten natuurgebied in een uniek deel van de Oosterschelde. Het Verdronken Land van Zuid-Beveland is van internationaal belang voor kustvogels, maar is ook een archeologische hotspot waar de restanten van 18 dorpen en de
stad Reimerswaal liggen begraven. Natuurmonumenten wil het gebied de komende jaren beter beleefbaar maken voor recreanten en natuurliefhebbers, onder andere door informatiepanelen en een vogelkijker te plaatsen.

Bovendien grenst het gebied aan de Oesterdam, waar Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en Provincie Zeeland de komende jaren gezamenlijk een innovatieve ‘veiligheidsbuffer’ realiseren. Hier worden de oude zandplaten hersteld, zodat steltlopers en zeehonden er ook in de toekomst voldoende voedsel en rust kunnen vinden. “Dat is goed voor de natuur én voor de veiligheid”, zegt projectleider Bjørn van den Boom van Natuurmonumenten, “want deze zandplaten dienen ook als een natuurlijke buffer die de golven breken voordat ze de Oesterdam bereiken. Door de zandplaten te versterken, wordt de Oesterdam zelf minder aangetast door directe golfwerking. Het is een natuurlijke oplossing waarmee er voor miljoenen euro’s bespaard kan worden op het onderhoud van de dam”.
Provincie:
Tag(s):