dinsdag, 8. november 2011 - 21:51

Overheden in het noorden beëindigen samenwerkingsovereenkomst Enexis

Regio

De provincies Groningen, Drenthe en 27 in die provincies gelegen gemeenten willen de exploitatie van de openbare verlichting op hun grondgebied Europees aanbesteden.

Volgens de betrokken overheden kan een dergelijk aanbesteding betere kwaliteits- en prestatieafspraken en aanzienlijke financiële voordelen opleveren. Onderhandelingen over beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst met de huidige contractpartner Essent hebben niet tot overeenstemming geleid. Om de impasse te doorbreken is de overeenkomst met Essent door de overheden met ingang van 1 januari 2012 eenzijdig opgezegd. Provincies en gemeenten willen de rechter vragen om te bepalen bij wie het eigendomsrecht berust van de ondergrondse infrastructuur

Het beheer van de openbare verlichting in de provincies Groningen en Drenthe en de in die provincies gelegen gemeenten is jarenlang verzorgd door het toenmalige Elektriciteitsbedrijf voor Groningen en Drenthe (EGD). De samenwerkingsovereenkomst met het EGD werd door de overheden afgesloten in een tijd waarin elektriciteitsvoorziening primair een taak van gemeenten en provincies was. Liberalisering van de elektriciteitsmarkt, alsmede nieuwe landelijke- en Europese regelgeving hebben er voor gezorgd dat zowel de letter als de geest van de in die tijd afgesloten samenwerkingsovereenkomst zijn achterhaald. Daarnaast is in 2009 Essent opgesplitst in een leveringsbedrijf en het netwerkbedrijf Enexis. De activiteiten van Enexis omvat onder meer de openbare verlichting en zij is daarom nu de contracthouder van de EGD-samenwerkingsovereenkomst.

Al in 2004 hebben de betrokken provincies en gemeenten aan de contractant Essent (waarin het EGD uiteindelijk is opgegaan) laten weten de overeenkomst, bezien in het licht van de boven omschreven ontwikkelingen, te willen beëindigen. Vanaf 2006 hebben onderhandelingen plaatsgevonden, die echter niet tot overeenstemming hebben geleid. In 2008 hebben de overheden het contract met Essent eenzijdig opgezegd. Daarbij is aangegeven dat uit oogpunt van redelijkheid en billijkheid het bestaande contract gerespecteerd zou worden tot 1 januari 2012. Vanaf het moment waarop het contract door de overheden werd opgezegd hebben partijen nog regelmatig onderhandeld om tot een voor iedereen bevredigende oplossing te komen. Overeenstemming bleek echter niet mogelijk.

Grootste geschilpunt tussen de provincies, gemeenten en Enexis is de vraag bij wie de eigendom berust van de bovengrondse (masten) en ondergrondse infrastructuur (leidingen, kabels). Volgens de overheden berust de eigendom in beide gevallen bij de provincies en gemeenten. Waarbij wordt aangetekend dat de overheden tot nog toe altijd hebben betaald voor aanleg en onderhoud van zowel de ondergrondse- als bovengrondse infrastructuur van de openbare verlichting. De openbare verlichting wordt in opdracht van de overheden aangelegd en zij zijn ook de enige gebruiker van de infrastructuur.

Enexis bestrijdt die zienswijze. Volgens het netwerkbedrijf berust het eigendomsrecht van de bovengrondse infrastructuur bij het uitvoeringsbedrijf ZIUT en het ondergrondse deel bij EnexisEen aanbod van een aantal gemeenten om de ondergrondse infrastructuur tegen een redelijke prijs aan Enexis over te dragen is door het bedrijf niet geaccepteerd.

Om een einde te maken aan de impasse willen de overheden nu langs juridische weg duidelijkheid krijgen met betrekking tot de vraag bij wie het eigendomsrecht berust van de ondergrondse infrastructuur.
Vanaf 1 januari 2012 willen de 2 provincies en 27 gemeenten (Bedum, Delfzijl, De Marne, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Loppersum, Marum, Menterwolde, Pekela, Slochteren, Veendam, Zuidhorn, Emmen, Assen, Midden-Drenthe, Aa en Hunze, Eemsmond, Vlagtwedde, Appingedam Borger-Odoorn, Tynaarlo, Noordenveld, Winsum en Ten Boer) zelf voorzien in het beheer en onderhoud van de bovengrondse infrastructuur van de openbare verlichting (de lichtmasten) op hun grondgebied. Daartoe is inmiddels een beheersorganisatie opgericht.

Doel blijft een Europese aanbesteding voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting, die volgens de overheden aanzienlijke financiële voordelen kan opleveren en een kwaliteitsverbetering inzake dienstverlening tot stand zal brengen.
Provincie:
Tag(s):