vrijdag, 24. juni 2011 - 9:02

Overheid overtreft doelen duurzaam inkopen

Den Haag

In 2010 heeft het rijk 99,8% duurzaam inkopen gerealiseerd, waarmee de doelstelling van 100% nagenoeg is gehaald. De provincies hebben reeds 96% duurzaam ingekocht en overtreffen daarmee hun 50% -doelstelling ruimschoots.

Dit blijkt uit de monitor Duurzaam Inkopen 2010 die staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. Ook gemeenten weten met 86-90% duurzaam inkopen de doelstelling van 75% ruimschoots te halen. De waterschappen (85%), universiteiten (80,2%), hogescholen (94,7%) en het middelbaar beroepsonderwijs (74,7%() zitten met het duurzaam inkopen ook royaal boven de gestelde doelen.

Als het gaat om aanbesteding van schoonmaak, kantoorartikelen, av-apparatuur, reproductieapparatuur, vaartuigen, transportdiensten en beveiliging dan kopen de overheden vrijwel allemaal duurzaam in. Als het gaat om de inkoop van buitenlandse dienstreizen, aangepast vervoer, sloop van gebouwen en gladheidbestrijding, dan gebeurt dat lang niet altijd duurzaam. Hier kunnen overheden nog een verbeterslag maken.
Provincie:
Tag(s):