maandag, 3. oktober 2011 - 9:40 Update: 08-07-2014 0:56

Overheidstekort niet geslonken

In het eerste halfjaar van 2011 heeft de overheid 16,5 miljard euro meer uitgegeven dan ze heeft ontvangen. Dit tekort is even groot als dat in het eerste halfjaar van 2010. De overheidsschuld bleef in 2011 gestaag toenemen.
Dit maakt het CBS maandag bekend.

Tekort overheid 5 procent

Het overheidstekort was in de eerste helft 16,5 miljard euro. Dat betekent dat het overheidstekort eind juni op jaarbasis uitkwam op 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dit is nagenoeg gelijk aan het tekort over 2010 dat 5,1 procent van het bbp bedroeg. Begin 2010 was het gat tussen inkomsten en uitgaven het hoogst met een negatief saldo van ongeveer 6 procent.

De sociale fondsen kwamen in de eerste helft van dit jaar 9 miljard euro tekort, het Rijk bijna 8 miljard euro. Over het algemeen is het Rijk de overheidslaag met de grootste tekorten. De sociale fondsen hebben te maken met alsmaar stijgende uitgaven aan uitkeringen en zorg die niet meer alleen uit de premie-inkomsten gedekt kunnen worden.

Schuld 63,8 procent van het bbp

De overheidsschuld bleef ook in 2011 gestaag groeien en bedroeg aan het eind van het eerste halfjaar 63,8 procent van het bbp. Dit was 1,0 procentpunt van het bbp meer dan eind 2010. De oorzaak van de stijging was het hoge overheidstekort dat gefinancierd moest worden. Met de ontvangen terugbetalingen van staatsteun door ING en Aegon van 4,5 miljard euro kon de Staat ook een deel van het overheidstekort financieren. Dit dempte de schuldtoename enigszins. De schuld bedroeg eind juni bijna 383 miljard euro.

Het tekort en de schuld van de overheid bevinden zich nog steeds ruim boven de Europese begrotingsnormen. Het tekort mag volgens deze normen de 3 procent van het bbp en de schuld de 60 procent van het bbp niet overschrijden.

Uitgaven overheid vlakken af

De uitgaven van de overheid namen de laatste vier kwartalen nauwelijks toe. De overheid gaf het eerste halfjaar wel nog 10 procent meer uit dan aan het begin van de crisis eind 2008. De overheidsinkomsten die in het algemeen nauw het bbp volgen, lagen daarentegen nog steeds enkele procenten onder het niveau van 2008.
Categorie:
Tag(s):