donderdag, 10. maart 2011 - 10:07

Overslag op Limburgse containerterminals groeit explosief

Hoewel het goederenvervoer over water slechts een geringe groei kent is de overslag op de Limburgse containerterminals sinds 1995 explosief gestegen van 60.000 tot 430.000 twintigvoets containers (TEU) in 2008. Dit blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau NEA in Zoetermeer, die in opdracht van de Provincie Limburg in samenwerking met de Provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant de bestaande ‘Goederenvervoermonitor Incodelta’ heeft laten actualiseren.

De Limburgse havens Wanssum, Venlo, Born en Stein fungeren tegenwoordig steeds meer als ‘filiaal’ voor de zeehaven Rotterdam. Dit houdt in dat containers die de haven van Rotterdam passeren direct worden doorgevoerd naar één van de Limburgse containerterminals, waar de verdere afhandeling zoals inklaringen en inspecties van deze containers plaatsvindt. In Venlo worden de meeste containers overgeslagen. Daarnaast blijkt dat van alle goederenstromen in Nederland tweederde door de vier zuidelijke provincies heen gaat.

Vervoer over water
Jaarlijks wordt er circa 220 miljoen ton via het water vervoerd, waarvan 30 miljoen ton in containers. De toegenomen containerstromen zijn te verklaren door wereldwijde groei van het containervervoer en de investeringen in nieuwe transport- en overslagcapaciteit van de laatste jaren. Dit geldt niet alleen voor de zee- en binnenvaartschepen, maar ook voor de containerterminals in zeehavens en binnenhavens. De binnenvaart bedient inmiddels niet alleen het containervervoer over lange afstanden naar de Rijnterminals in Duitsland, maar ook voor het vervoer op korte afstanden biedt het netwerk van terminals goede kansen. Dit geldt met name voor de containerterminals in Noord-Brabant en Limburg. De grootste stromen in de binnenvaart gaan naar België en het Duitse Roergebied.

Wegvervoer
Tussen 1998 en 2008 steeg het vervoerd tonnage over de weg in Zuid-Nederland met 23% tot circa 380 miljoen ton. Ruim 60% van al het wegvervoer betreft stukgoed. Het containerwegvervoer is echter de grootste groeimarkt (een stijging van bijna 70%).

De grootste groeimarkt betreft het containerwegvervoer. In Limburg is dat verdubbeld van 1,7 miljoen naar 3,5 miljoen ton. De grootste groei zit in het lange afstandsvervoer. De grootste stromen vanuit Zuid-Nederland gaan naar Duitsland en België. De vrachtstromen worden voornamelijk aan- en afgevoerd over de A67 (Venlo) en de A76 (Heerlen).

Spoorvervoer
Het vervoerd gewicht per spoor in Zuid-Nederland groeit tot 28,2 miljoen ton. In totaal wordt ruim 40 miljoen ton over het spoor vervoerd in Nederland. Dit betekent dat circa 70% van het totale spoorvervoer door de vier zuidelijke provincies heengaat.

Met de monitor willen de Provincies de relevante ontwikkelingen in het bovenregionale goederenvervoer in Zuid-Nederland in beeld brengen. Dit heeft geleid tot meer en beter inzicht in de feitelijke goederenvervoerontwikkelingen in de vier zuidelijke provincies. Het onderzoek geeft een compleet beeld van de ontwikkelingen in het weg-, water- en railvervoer gedurende de jaren 1998 t/m 2008.
Provincie:
Tag(s):