vrijdag, 25. november 2011 - 13:28

Overstappen zorgverzekeraar moeilijk door late bekendmaking zorgpremies

Eindhoven

Normaal hebben zorgverzekeraars hun premies al bekend gemaakt in het begin van november. Dit jaar hadden drie van de tweeëndertig aanbieders hun premies openbaar gemaakt. Door de late informatieverschaffing wordt het voor de consument echter lastiger om te kiezen.

Veel verzekeraars roepen dat consumenten twee maanden de tijd hebben om te onderzoeken of overstappen voor hen interessant is. “Deze periode wordt echter ieder jaar korter”, merkt Paul Huibers van Geld.nl. op. Hij vermoedt dat verzekeraars uit strategische overwegingen hun premies pas laat bekendmaken.

“Door hiermee te wachten, voorkomt een verzekeraar dat concurrenten op haar premies kunnen inspelen. De consument is daarvan de dupe. Er blijven nu slechts enkele weken over om te kiezen tussen overstappen of bij de huidige zorgverzekeraar blijven.”

De periode van 1 november tot en met 31 december is bedoeld om de consument de mogelijkheid te bieden van zorgaanbieder te veranderen. Zodoende kan hij ieder jaar opnieuw een zorgverzekering kiezen die het beste aansluit bij zijn persoonlijke situatie.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft bepaald dat verzekeraars tot uiterlijk 19 november de informatie omtrent hun premies bekend mogen maken. De consument kan vervolgens nog tot 1 januari polissen vergelijken en overstappen naar een andere zorgverzekering. De late bekendmaking zorgt ervoor dat de beperkte tijd om op te zeggen krapper wordt.
Provincie:
Tag(s):