maandag, 16. mei 2011 - 20:01 Update: 17-09-2018 14:23

Overvalcriminaliteit eerste vier maanden 20 procent gedaald

Den Haag

De overvalcriminaliteit is in de eerste vier maanden van 2011 met 20 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2009.

Dat hebben minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en voorzitter Wientjes van VNO-NCW vandaag bekend gemaakt. De daling bevestigt dat de verscherpte aanpak van de overvalcriminaliteit werkt. Extra maatregelen moeten ervoor zorgen dat de daling doorzet naar 34 procent minder overvallen.

In de eerste vier maanden van 2011 zijn in Nederland 863 overvallen gepleegd, tegen 1075 overvallen in de eerste vier maanden van 2009. Ten opzichte van 2010 gaat het om een daling van 14 procent in de eerste vier maanden. Door de samenwerking met het bedrijfsleven in de Taskforce Overvalcriminaliteit en de verscherpte aanpak bij politie en justitie is de stijging van het aantal overvallen een halt toegeroepen.

Minister Opstelten heeft vandaag een aantal maatregelen bekend gemaakt, die ervoor moeten zorgen dat de daling doorzet naar 34 procent ten opzichte van 2009.

Zo komt er per 1 augustus 2011 een landelijk Officier van Justitie die bij het Openbaar Ministerie de opsporing en vervolging van overvallers gaat versterken.

Alle politieregio’s krijgen vaste overvallenteams. Deze High Impact Crimeteams zijn al actief in de politieregio’s Haaglanden, Rotterdam en Midden West Brabant en zorgen dat het aantal overvallen daalt en laag blijft.

Landelijk wordt het zogeheten drieringenmodel ingevoerd om de de pakkans direct na een overval te vergroten. De politie sluit de omgeving van een overval volgens een vast protocol in drie ‘ringen’ af. De eerste ring is de plaats van de overval, waar sporen worden veiliggesteld. In de tweede ring worden vluchtroutes geobserveerd, al dan niet vanuit een helicopter. In de derde ring worden bijvoorbeeld kentekenherkenningssystemen ingezet om daders te traceren.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie start samen met de juweliersbranche op een geheime locatie in Nederland een pilot met GPS-zenders, die verstopt worden in dure sieraden en horloges. Wanneer deze sieraden bij een overval worden buitgemaakt, kan de politie via de GPS-zender de overvallers volgen.

Slachtoffers
Slachtoffers van een overval lopen statistisch een hoger risico opnieuw slachtoffer te worden van een overval. Om die reden kunnen slachtoffers die preventieve maatregelen nemen, de bijkomende kosten tot maximaal duizend euro vergoed krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om het aanbrengen van camera’s, dievenklauwen of extra sloten.

Minister Opstelten heeft deze regeling ‘Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen’ vandaag met terugwerkende kracht naar 1 januari 2011 met een jaar verlengd. De regeling is zowel bedoeld voor ondernemers als burgers die overvallen zijn. De regeling wordt uitgevoerd door het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: