vrijdag, 25. februari 2011 - 21:46

OZB in De Wolden stijgt met 1,5%

Zuidwolde

De gemeente De Wolden heeft vrijdag de aanslagen gemeentelijke belastingen en heffingen 2011 naar alle huishoudens verzonden. Op deze aanslagen zijn de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de Onroerendezaak-belastingen (OZB) vermeld. Eigenaren van woningen vinden hierop ook de WOZ-waarde van hun pand.

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in De Wolden (prijsniveau van 1 januari 2010) ligt enkele procenten lager ten opzichte van vorig jaar (prijsniveau 1 januari 2009).

De gemeente stelt jaarlijks de noodzakelijke OZB-opbrengst vast. Deze is 1,5% hoger vastgesteld ten opzichte van vorig jaar. Dit betekent dat bij lagere WOZ-waarden iets hogere tarieven horen om de gewenste OZB-opbrengst te halen. Wethouder Henk Lammers licht toe: “Het OZB-geld gebruiken we voor allerlei voorzieningen, bijvoorbeeld het openbaar groen en wegenonderhoud. De indexering is nodig in verband met loon- en prijsstijgingen.”

De afvalstoffenheffing stijgt minder dan oorspronkelijk geraamd. Lammers: “Een compliment aan onze inwoners die hun best doen met het inzamelen van plastic. Dit levert geld op dat aan de inwoners ten goede komt.”
Provincie:
Tag(s):