donderdag, 17. maart 2011 - 17:56

Padden weer op pad in Deventer

Deventer

Half maart komt de paddentrek weer op gang. Zoals elk jaar aan het eind van de winter gaan padden, maar ook kikkers en salamanders, massaal op pad op zoek naar water.

Vooral tijdens vochtige en zachte avonden in het voorjaar komen de amfibieën uit hun winterschuilplaats in bossen en tuinen. Onderweg komen zij vele hindernissen tegen zoals stoepranden en putten. Maar vooral het oversteken van wegen is een groot probleem. De padden zijn nu eenmaal niet snel. Vele honderden komen dan ook om in het verkeer.

'In samenwerking met de werkgroep amfibieën van het IVN (Instituut voor Natuurbeschermingseducatie) zet de gemeente Deventer zich in voor de bescherming van deze dieren, vooral tijdens de trek', meldt de gemeente donderdag.

Paddenschermen
Ten behoeve van de veiligheid van de padden laat de gemeente paddenschermen plaatsen langs de Ceintuurbaan ter hoogte van de watertoren. De padden kruipen langs de schermen en vallen in emmers die langs het scherm zijn ingegraven. De IVN-ers zetten de padden daarna veilig de weg over.

Gezond ecologisch systeem
In de ecologische visie van Deventer staat het voornemen om knelpunten in de ecologische verbindingen te onderzoeken en op te lossen. Amfibieën, insecten, kleine zoogdieren en zelfs vogels en planten moeten zich voor voedsel, voortplanting en seizoentrek kunnen verplaatsen van het ene groengebied naar het andere. Alleen wanneer er op die manier kan worden uitgewisseld, blijft een ecologisch systeem gezond.

Wethouder helpt vrijwilligers
Woensdagochtend 23 maart helpt wethouder Jos Pierey de vrijwilligers om de emmers leeg te halen. Iedere dag worden er tientallen padden gevonden die vervolgens worden uitgezet in de natuur.

Groenste stad
Deventer is dit jaar de Groenste stad van Nederland. De stad is verweven met groen. Dat zie je aan de manier waarop we omgaan met onze stad en ons buitengebied. Het plaatsen van de paddenschermen is daar een mooi voorbeeld van.
Provincie:
Tag(s):