woensdag, 20. juli 2011 - 15:45

Parkeerterrein Hatfieldpark krijgt er 45 parkeerplaatsen bij

Zierikzee

Op dit moment wordt druk gewerkt aan de herinrichting van het parkeerterrein aan het Hatfieldpark. Deze werkzaamheden moeten uiteindelijk leiden tot een uitbreiding van het terrein met 45 parkeerplaatsen.

Een gedeelte van het terrein kan bovendien ook dienst doen als evenemententerrein.

De herinrichting van het Hatfieldpark gebeurt in vijf fasen. De eerste fase isvorige weekafgerond. Op dit gedeelte van het Hatfieldpark kunnen kermisexploitanten hun salonwagens en pakwagens parkeren. Daarvoor is een stroom- en een watervoorziening plus een gescheiden riolering (schoon- en vuilwaterriool) aangebracht. Met het oog op de kermis in Renesse en Zierikzee is er hard aan gewerkt om deze fase, nog voor 18 juli af te ronden. Dit is gelukt. Sinds maandag gisteren konden de kermisexploitanten hier hun wagens parkeren.

Dit gedeelte kan bovendien ook dienst doen als evenemententerrein én als overloopterrein, in geval van grote parkeerdrukte.

Na de bouwvakantie (15 augustus) gaan de herinrichtingswerkzaamheden van het huidige terrein en het nieuwe gedeelte verder. Deze werkzaamheden bestaan uit onder meer het bestraten van parkeervakken en rijbanen, het aanbrengen van Led-verlichting en het aanbrengen van groen.

Het werk wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf Van Gelder (Zierikzee).
Tijdens de werkzaamheden blijft parkeren mogelijk, zij het in beperktere mate.
Provincie:
Tag(s):