vrijdag, 21. januari 2011 - 12:02

Parkentree Schaarsbergen blijft open

Schaarsbergen

Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft besloten om de huidige openstelling van de Parkentree Schaarsbergen te handhaven.

De entrees Otterlo en Hoenderloo zullen infrastructureel worden opgewaardeerd. Het verkeer vanaf de snelwegen wordt richting Otterlo en Hoenderloo geleid en het adres van de entree Schaarsbergen wordt niet meer vermeld ten behoeve van navigatiesystemen.

NP De Hoge Veluwe heeft in 2009 het Totaalplan 2010-2020 ‘Investeren in ruimtelijke ontwikkelingen en kwaliteit’ gepresenteerd. In dit Totaalplan omschrijft het Park de plannen voor de komende 10 tot 20 jaar. Daarnaast is vanwege de economische crisis onderzocht of alle voorzieningen nog rendabel en verantwoord zijn. Ten aanzien van de Parkentree Schaarsbergen (de minst gebruikte entree met slechts 20% van het totaal aantal bezoekers) had het Park drie opties:

1) Opwaardering entrees Otterlo en Hoenderloo en volledige afsluiting entree Schaarsbergen

2) Opwaardering entrees Otterlo en Hoenderloo en beperkte openstelling entree Schaarsbergen (alleen voor wandelaars, fietsers en ruiters op feestdagen, in alle weekenden en in alle schoolvakanties)

3) Opwaardering entrees Otterlo en Hoenderloo en handhaving huidige openstelling van entree Schaarsbergen (ook voor auto’s) voor beschermers van het Park en inwoners van Arnhem/Schaarsbergen e.o. Met dien verstande dat daar geen grote infrastructurele investeringen meer worden gedaan, dat conform het Totaalplan 2010 – 2020 “Investeren in ruimtelijke ontwikkelingen en kwaliteit” het asfalt op het tracé tussen de entree Schaarsbergen en het Kröller-Müller Museum wordt vervangen door halfverharding, dat het verkeer vanaf de snelwegen richting Otterlo of Hoenderloo wordt geleid en dat het adres van de entree Schaarbergen niet meer wordt vermeld t.b.v. navigatiesystemen.

Door het te vroeg uitgelekte voornemen van het Park om voor optie 2 te kiezen is commotie ontstaan in de pers. Op dat moment had het Park nog niet over haar voornemen kunnen spreken met de directie van het Kröller-Müller Museum, de dorpsraad Schaarsbergen en de gemeente Arnhem. Inmiddels hebben deze gesprekken wel plaatsgevonden. Daarbij is door de Parkdirectie goed geluisterd; zo ook naar de Vrienden (van de Vereniging Vrienden van De Hoge Veluwe) en beschermers van het Park.

Het College van B&W van Arnhem heeft toegezegd zich hard te zullen maken voor een busverbinding tussen het NS-station Arnhem en de Parkentree Schaarsbergen (deze zal stoppen bij de entree Schaarsbergen en niet door het Park rijden!) en voor een krachtigere gezamenlijke promotie van het Park en het Kröller-Müller Museum om meer betalende bezoekers te genereren.

Alles overziende heeft de Parkdirectie besloten om voorlopig voor optie 3 te kiezen. Regelmatig zal het Park echter evalueren of deze optie in bedrijfseconomisch opzicht een verstandige keus blijft.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is het grootste aaneengesloten actief beheerde natuurgebied in particulier bezit in Nederland en voert een subsidieonafhankelijke exploitatie. Het Park bestaat uit 5.400 hectare bos, heide, vennen en stuifzand. Er is een grote diversiteit aan planten- en dierensoorten en het Park herbergt uiterst zeldzame Rode Lijst-soorten. Samen met het Kröller-Müller Museum, de beeldentuin en het Jachthuis Sint Hubertus vormt het Park een unieke en (inter)nationaal befaamde combinatie van natuur, kunst en architectuur. Het Park wordt jaarlijks bezocht door ruim 500.000 betalende bezoekers.

Het Park is aan het begin van de 20ste eeuw gesticht door het echtpaar Anton en Helene Kröller-Müller. De stichting is in 1935 opgericht om het voortbestaan van het Park te garanderen.
Provincie:
Tag(s):