vrijdag, 7. januari 2011 - 18:11

Partij voor de Dieren doet mee aan Provinciale Statenverkiezingen in Gelderland

De Partij voor de Dieren doet op 2 maart 2011 in Gelderland mee met de Provinciale Staten Verkiezingen.

Zittend Statenlid Luuk van der Veer zal opnieuw de kandidatenlijst aanvoeren. Lijsttrekker van der Veer is zeer gemotiveerd voor een tweede termijn als Statenlid: "De Gelderse Statenfractie heeft niet alleen de dieren een stem gegeven. De partij is een hardwerkende, groene, dier- en milieuvriendelijke no-nonsense partij, en dat is precies wat er op dit moment nodig is."

De Partij voor de Dieren vindt de provinciale politiek erg belangrijk. Ten eerste vanwege de directe bestuurlijke verantwoordelijkheid die bij de Provinciale Staten ligt. Van de beleidsterreinen waar de Partij voor de Dieren zich wil laten gelden zijn onder andere de toepassing van de Flora- en faunawet (de jacht) en de ecologische hoofdstructuur van belang, maar ook de (milieu)vergunningverlening aan (bio-industrie)bedrijven komt in de provincie aan de orde. Zeer belangrijke onderwerpen waar de Partij voor de Dieren haar stem over wil en moet laten horen. Via vertegenwoordiging in Provinciale Staten wil de partij ook haar invloed in de Eerste Kamer versterken bij de verkiezingen op 23 mei.

Luuk van der Veer (1962) is namens de Partij voor de Dieren op dit moment al lid van de Provinciale Staten van Gelderland. Hij heeft inmiddels vier jaar ervaring en een uitgebreid netwerk op diverse beleidsterreinen (Flora- en Faunawet, energie- en klimaatbeleid, milieuproblematiek van intensieve veehouderijen, ruimtelijke ordening). Van der Veer is natuurkundig ingenieur en als technisch projectleider werkzaam bij een IT-bedrijf. Hij woont in Apeldoorn.

Naast Gelderland, is de Partij voor de Dieren van plan om in negen andere provincies deel te nemen aan de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart 2011. Alleen voor Friesland en Drenthe heeft het partijbestuur geen kandidatenlijsten opgesteld. Op het congres van 16 januari aanstaande besluiten de leden over de kandidatenlijsten en het verkiezingsprogramma.
Provincie:
Tag(s):