donderdag, 13. oktober 2011 - 13:44

Partij voor de Dieren eist bouwstop kolencentrale Eemshaven

Eemshaven

De Partij voor de Dieren eist vandaag in debat met staatssecretaris Bleker van Landbouw dat hij de bouw van de kolencentrale in de Eemshaven per direct stillegt.

Donderdagochtend vergadert de Tweede Kamer op initiatief van de Partij voor de Dieren over de vergunningverlening van de kolencentrale in de Eemshaven. Eind augustus vernietigde de Raad van State de natuurvergunning van de kolencentrale van Essent in de Eemshaven. De vergunning was afgegeven zonder dat goed in kaart was gebracht wat de gevolgen van deze vervuilende centrale zijn voor het unieke ecosysteem van de beschermde Waddenzee en de monding van de Eems.

Gedeputeerde Staten van Groningen (GroenLinks, D66, PvdA en VVD) hebben eind september besloten de bouw toch toe te staan, en hebben daarvoor een gedoogvergunning afgegeven. Zonder wetenschappelijke onderbouwing van de effecten hiervan op de natuur wordt er momenteel verder gebouwd aan de kolencentrale.

Volgens de Partij voor de Dieren wijzen deskundigen erop dat (de bouw van) de kolencentrale ernstige gevolgen kan hebben voor het Waddengebied. Zeehonden en bruinvissen kunnen schade oplopen door de bouw, en de natuur op de Duitse Waddeneilanden loopt gevaar door de uitstoot van stikstof door de centrale.

Esther Ouwehand: “De bouw van de kolencentrale moet nu meteen stilgelegd worden. Staatssecretaris Bleker is eindverantwoordelijk voor de bescherming van de natuur in Nederland. Hij moet Gedeputeerde Staten van Groningen tot de orde roepen, en ingrijpen om het werelderfgoed van de Waddenzee te beschermen.”
Provincie:
Tag(s):